Trwa realizacja budowy dróg w Tarnowie Grodkowskim

0

Postępują prace przy realizacji projektu pn. „Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim” dofinansowanego w 63,63% wydatków kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Celem operacji jest zwiększenie o 2,854km długości sieci dróg gminnych publicznych w Tarnowie Grodkowskim, warunkujących rozwój gospodarczy tej miejscowości. Planowane zakończenie robót budowlanych to 31 sierpień 2017r.