Nowy żłobek w Grodkowie

0

Od 1 lipca w Grodkowie rozpoczął działalność publiczny żłobek. Placówka mieści się w obiekcie przedszkola nr 2,  przy ul. Kościuszki. Pod koniec czerwca br., został on wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W placówce zostało utworzonych 40 miejsc i na dzień dzisiejszy wszystkie są zajęte.


Przypomnijmy, w połowie lutego br. Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę o utworzeniu w mieście publicznego żłobka. 31 maja podjęto kolejną uchwałę – w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez placówkę. Decyzją Rady opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 126 zł miesięcznie, a za każdą rozpoczętą godzinę opieki powyżej 10 godzin dziennie – 20 zł. Na początku czerwca w drodze konkursu wyłoniono dyrektora żłobka.

Publiczny Żłobek w Grodkowie korzysta ze wsparcia finansowego programu „Maluch plus” 2017. Wojewoda Opolski w ramach tego projektu przekazał dotację, która pozwoliła na utworzenie 40 miejsc opieki. Dzięki dotacji zostały przeprowadzone prace remontowe, zakupiono i zamontowano niezbędne materiały i wyposażenie oraz zakupiono pomoce dydaktyczne. Na ten cel przeznaczono 134.600 zł, z czego wkład własny gminy w tym etapie inwestycji wyniósł 47.400 zł.

– Do niedawna w tym miejscu znajdował się żłobek niepubliczny. Gmina Grodków postanowiła założyć żłobek państwowy. Staramy się stworzyć w naszej placówce prawdziwą rodzinną atmosferę. Po poprzedniej niepublicznej placówce personel pozostał ten sam, dzięki czemu dzieci znajdujące się pod naszą opieką mogą czuć się bezpiecznie – opowiadała o nowym żłobku w Grodkowie Monika Pieczonka-Majtyka.

Żłobek funkcjonuje na razie przez okres wakacji, ale po jego zakończeniu ruszy kolejny nabór, który odbędzie się we wrześniu. Dzieci, które ukończą 3. rok życia zostaną przyjęte do przedszkola w związku z czym zwolnią się miejsca dla młodszych maluchów. Planuje się, że będzie ok. 12 wolnych miejsc. Zainteresowanie opieką w grodkowskim żłobku jest duże.