Trwa realizacja budowy dróg w Tarnowie Grodkowskim

0

Rozpoczęła się kolejna inwestycja drogowa w Gminie Grodków. Tym razem sieć dróg gminych powiększy się o kolejne kilometry. Nowa droga z pewnością ułatwi życie mieszkańców Tarnowa Grodkowskiego.


Prace nad realizacją projektu, pn. „Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim” ruszyły w pełni. Na realizację inwestycji, Gmina Grodków pozyskała dofinansowanie sięgające aż 63,63% wydatków kwalifikowalnych! Pieniądze te zostaną przekazane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania, pn. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest zwiększenie o 2,854 km długości sieci dróg gminnych publicznych w Tarnowie Grodkowskim, warunkujących rozwój gospodarczy tej miejscowości. To z pewnością przełoży się na polepszenie sytuacji korzystających z dróg mieszkańców Tarnowa i innych osób, które będą chciały, np. ulokować lub rozwijać swój biznes w miejscowości.

Co warto zauważyć, budowa zostanie zakończona w bardzo szybkim terminie. Już we wrześniu kierujący pojazdami będą mogli przejechać nową drogą. Planowane zakończenie robót budowlanych bowiem to 31 sierpień 2017 r.