Grodków współpracuje z Powiatem Brzeskim na rzecz infrastruktury drogowej

0

W poniedziałek (31.07), Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Grodków z Powiatem Brzeskim przy wykonaniu zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1549O na odcinku Wójtowice – Sulisław.


Droga Wójtowice-Sulisław prowadzi do kompleksu pałacowego „Pałac Sulisław”. Jest on wizytówką zarówno gminy Grodków, powiatu brzeskiego, jak również województwa opolskiego. Przebudowa tej drogi poprawi także bezpieczeństwo i ułatwi komunikację z terenami inwestycyjnymi. Wartość zadania wyniesie blisko 5 milionów złotych.

– Nasza gmina deklarowała wcześniej wsparcie w wysokości 300 tys. zł, jednak po opracowaniu  dokumentacji okazało się, że koszty będą trochę większe. 15% inwestycji to koszty Gminy Grodków i Powiatu Brzeskiego, 85% ma pochodzić ze wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Odcinek drogi jest krótki, ale po opracowaniu dokumentacji już wiadomo, że ta droga wymaga gruntownej przebudowy. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany, to w przyszłym roku powinny ruszyć prace drogowe – mówi Marek Antoniewicz, burmistrz Grodkowa.

Wkład gminy Grodków wyniesie 375.243,60 zł, udział Powiatu Brzeskiego to 375.243.61 zł, co oznacza, że samorządy podzielą koszty własne w projekcie po połowie. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 4 999.763,08 zł, z czego 85% (4 249.275,87 zł ) ma pochodzić z dofinansowania RPO WO.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu wyznaczono na styczeń 2018 roku. Wówczas będzie wiadomo, czy wspólny projekt zostanie zakwalifikowany i uzyska wsparcie finansowe.