Kopice: Koniec marzeń o odbudowie „Pałacu na Wodzie”

0

W styczniu bieżącego roku – na konferencji prasowej połączonej z wizją lokalną potencjalnych właścicieli Pałacu w Kopicach wraz z przedstawicielami lokalnych władz, konserwatora zabytków i mediów – pojawił się cień szansy na uratowanie „Pałacu na Wodzie”. Tym razem plany były ogromne i wydawało się, że zostaną zrealizowane. Niestety koncepcja rekonstrukcji i renowacji budynku, który rozpala serca wielu ludzi marzących o przywróceniu jego dawnej świetności, ponownie spaliła na panewce.


Zainteresowani kupnem ruin pałacu inwestorzy z Globucor Luxembourg Polska, zapowiadali zainwestowanie w budowlę blisko 100 milionów euro na przestrzeni kolejnych siedmiu lat. Ogromna kwota, jaka miała zostać przeznaczona na odbudowę, przez wielu sceptyków nazywana została „mydlaną bańką”, wróżąc tym samym rychły upadek idei. Poprzednie próby odbudowy również kończyły się niepowodzeniem. Albo stawały się okazją do różnego rodzaju machlojek i wyłudzeń finansowych, albo koszty realizacji przerastały  możliwości pomysłodawców.

Firma Globucor Luxembourg Polska miała dość oryginalne plany dotyczące tego, co docelowo miało mieścić się we wnętrzach pałacu po odbudowie. W większości tego typu budowli, w ostatnich latach powstały lokale usługowe jak, np. hotele, czy centra SPA. Globucor, w osobie Nella Günthera, przedstawiał wizję, która polegała na utworzeniu w pałacu polsko-niemieckiego muzeum historii i centrum chopinowskiego.

Niestety, rzeczywistość ponownie okazała się okrutna dla „Pałacu na Wodzie”. Projekt odbudowy zakończył się z wykorzystaniem znacznie mniejszej sumy niż zakładał na początku budżet. Ten z wielu milionów ograniczył się do kilkudziesięciu tysięcy. Inwestorzy zakładali początkowo pozyskanie środków z Unii Europejskiej oraz rządów Polski i Niemiec, jednak takich nie zdobyto.

Z ograniczonym budżetem rozpoczęto porządki wewnątrz pałacu. Usunięta została ziemia i zieleń, która przez lata zaniedbań zadomowiła się wewnątrz, co sprzyjało niszczeniu obiektu od środka. Wycięte zostały również przypałacowe drzewa, które psuły historyczny krajobraz otoczenia. W prace porządkowe zaangażowanych zostało wiele firm wynajętych przez Globucor. Pieniądze jednak szybko się skończyły i nie wszyscy przedsiębiorcy otrzymali zapłatę.

Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej zapłaty za wykonane usługi. Na ten moment Globucor Luxembourg zalega z zapłatą około pięćdziesięciu tysięcy złotych plus odsetki. Firma miała czas na zapłatę do końca sierpnia. Gdy tylko ten czas minął postanowiliśmy wystąpić do sądu o spłatę należności. – wyjaśnia Paweł Byjos, Członek zarządu w Beta Security System sp. z o.o., która odpowiadała za monitoring i ochronę obiektu, z możliwością oglądania go przez internet.

Na początku października minął również termin wykupu samego pałacu przez Globucor od poprzedniego właściciela, tj. od firmy Zarmen z Chorzowa. Początkowa kwota jaką miał otrzymać dotychczas właściciela miała wynieść 8 mln zł. Spółka nie zajęła jeszcze stanowiska w tej sprawie.

W kwietniu wycofał się również Łukasz Karpiński, który na początku był przedstawicielem Globucor w Polsce. Powodem jego odejścia miał być konflikt z Nellem Güntherem. Po Karpińskim, rzecznikiem inicjatywy został Janusz Skop, społecznik, który przez wiele lat zabiegał o odbudowę Pałacu. Na stroniewww.kopice.org, prowadzonej przez Janusza Skopa, znaleźć można taki wpis:

Październik. Pomimo 6-ciu miesięcy poszukiwań, prezes spółki Globucor Günther Nell, nie znalazł nikogo zainteresowanego współudziałem w bardzo kosztownej, a zarazem ryzykownej inwestycji odbudowy pałacu w Kopicach, z przeznaczeniem na muzeum. Tym samym nie wywiązał się z umowy zawartej z chorzowską spółką Zarmen, wedle której miał przejąć/odkupić pałac za sumę 2 milionów euro. Do tej pory nie ma jakiegokolwiek oficjalnego oświadczenia którejkolwiek ze stron. Moim zdaniem takowego nie będzie. Powód: wstyd po fiasku, tak po stronie Zarmenu jak i Globucoru. Obie strony milczą. Według wspomnianej umowy, w zaistniałej sytuacji, prezes Nell ponosi karę finansową za niewywiązanie się z niej. Projekt odbudowy pałacu w Kopicach przez spółkę Globucor Luxembourg Polska uznaję osobiście za zakończony. Ambitny, ale zarazem beznadziejnie przygotowany projekt, stał się tym samym największym niewypałem i aferą w historii kopickiego pałacu. (Stan: 8 październik 2017).