Spotkanie z sołtysami – gmina Grodków

0

28 grudnia 2017 r. w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodkowie odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Burmistrza z Sołtysami.


Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz rozpoczął spotkanie od  powitania przybyłych sołtysów. Następnie Skarbnik Gminy Filomena Zeman przedstawiła w formie prezentacji najważniejsze elementy uchwalonego 20 grudnia 2017r. przez Radę Miejską w Grodkowie budżetu gminy na 2018 rok. Ponadto Burmistrz omówił inwestycje  w gminie  planowane do zrealizowania w 2018 roku, a sołtysi podzielili się uwagami odnośnie swoich miejscowości.

Na zakończenie Burmistrz  w imieniu wszystkich pracowników złożył sołtysom życzenia noworoczne.