Warsztaty plastyczne dla dorosłych w Grodkowie

0

Przez cztery dni podczas zimowych zimowych seniorzy z gminy Grodków wzięli udział w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie „Nasze Osiedla”. W sali Ośrodka Kultury i Rekreacji odbyły się zajęcia pt. nazwą „WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DOROSŁYCH MALOWANIE PO NUMERKACH”. Zorganizowane warsztaty to pierwsza tego typu inicjatywa w tym roku.


Spotkaliśmy się na zajęciach, aby nauczyć się malować. Wykorzystujemy do tego specjalnie przygotowane pod te zajęcia płótna, które zostały już wcześniej ponumerowane, tak by osoby które nie potrafią malować mogły spróbować swoich sił w malarstwie. Zabawa z farbą na zajęciach polega na wypełnieniu pół z danym numerem odpowiednim kolorem – opowiada instruktor prowadzący zajęcia, Marta Stopikowska.

Zajęcia miały na celu: poprawę poziomu życia mieszkańców w oparciu o zachowanie walorów obszaru, rozwój przedsiębiorczości i integrację społeczności na obszarze „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej”. Projekt jest skierowany do przedstawicieli grup defaworyzowanych. Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach Projektu Grantowego pn. „Wzbogacenie oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego” realizowanego przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

Realizowany projekt składa się z trzech różnych warsztatów. Styczniowe zajęcia z malarstwa są pierwszymi realizowanymi z tego projektu. Frekwencja na zajęciach dopisała, choć początkowo miałem obawy że będzie niższa. Biorący udział pytają się już o kolejne zajęcia, zwłaszcza o te związane z ogrodnictwem, choć zajęcia odbędą się dopiero w marcu i nie ma jeszcze wywieszonych plakatów to mamy zamkniętą listę na której znajduje się 30 osób dla nich przygotowane zostaną książki, ale liczymy również na udział wolnych słuchaczy – wyjaśnia Paweł Birecki, prezes Stowarzyszenia „Nasze Osiedla”, organizator zajęć w Grodkowie.

To nie koniec warsztatów. W lutym zorganizowane zostaną zajęcia pt. nazwą „KULTURALNO MUZYCZNE SPOTKANIA INTERGRACYJNE”, natomiast w marcu zaplanowano „ZAJĘCIA Z OGRODNICTWA DZIAŁKOWEGO”. Podobnie jak na warsztatach plastycznych udział jest darmowy, lecz obowiązuje ograniczona ilość miejsc. Zapisów będzie można dokonać telefonicznie u Pawła Bireckiego, dzwoniąc pod numery (77) 415 53 29 lub 604 991 036.