Dodatkowe patrole Policji w Grodkowie

0

Komendant Powiatowy Policji w Brzegu insp. Zbigniew Dychus podpisał porozumienie z Burmistrzem Grodkowa Markiem Antoniewiczem. Na mocy tego porozumienia, władze Gminy przekazały dodatkowe środki, dzięki którym w mieście pojawią się dodatkowe patrole Policji.


Władze Miasta na służby ponadnormatywne przekazały 10 000 złotych. Policjanci, podczas dodatkowych patroli, będą pełnić służbę w miejscach najbardziej zagrożonych.

Porozumienie zostało podpisane w Urzędzie Miasta w Grodkowie. Dodatkowe patrole Policji będą organizowane przede wszystkim w weekendy, w miejscach najbardziej zagrożonych przestępstwami i wykroczeniami szczególnie uciążliwymi dla mieszkańców gminy.

Pełniący dodatkową służbę policjanci będą również zabezpieczać imprezy plenerowe organizowane w gminie. Podczas planowania dodatkowych patroli, uwzględniane również będą sugestie władz miasta oraz mieszkańców.