Radny Byjos pozbawiony mandatu radnego. Wyborów uzupełniających nie będzie

0

20 marca 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzył skargę kasacyjną radnego Pawła Byjosa od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2017 na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie. Ostatecznie radny stracił mandat i możliwość dalszego udziału w Radzie Miejskiej w gminie Grodków.


Radni z gminy Grodków, w zeszłym roku, zadecydowali o wygaszeniu mandatu radnego z Kopic. Paweł Byjos zapowiadał odwołania do WSA. Gdy ten oddalił jego wniosek postanowił apelować do NSA. Sprawa dotyczyła udziału radnego w zarządzie spółki, która prowadziła interesy na mieniu gminy. Omawiana spółka zajmowała się ochroną trzech szkół podstawowych w Grodkowie, Kopicach i Jedrzejowie, czyli jednostkach podległych Gminie Grodków. Radny tłumaczył wówczas, że umowy został podpisane kilka lat wcześniej, zanim został wybrany w wyborach samorządowych.

Jak udało się ustalić, przedterminowe wybory w okręgu numer 8. (Kopice i Więcmierzyce) nie zostaną przeprowadzone. Zgodnie z Art. 386 kodeks wyborczy §5 wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6. miesięcy przed zakończeniem kadencji rad. Tym samym w obecnej Radzie Miejskiej w Grodkowie do zakończenia jej kadencji będzie zasiadało 14. radnych.