Dofinasowanie projektu budowlanego dla JRG PSP w Grodkowie.

0

16 maja 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Grodkowie Burmistrz Marek Antoniewicz podpisał porozumienie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu bryg. Dariuszem Maciążkiem.


Gmina Grodków przekazała środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu budowlanego na rozbudowę części garażowej wraz z jej kompleksową termomodernizacją Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Grodkowie. W ramach porozumienia Gmina Grodków przekazała 50.000,00 zł.