Nowy basen w Grodkowie. Koncepcja krytej pływalni

0

Na sesji Rady Miasta, która odbyła się w Grodkowie w środę 13.06, Pracownia Architektury JAMS z Opola przedstawiła kilka wariantów architektonicznych budowy i lokalizacji nowego, krytego basenu. Nowa pływalnia miałaby powstać na terenie niedziałającego już basenu odkrytego.


Jedna z zaprezentowanych koncepcji zakłada adaptację istniejącego obiektu i włączenie go do nowego kompleksu rekreacyjnego. Takie rozwiązanie znacząco zwiększa jednak koszty planowanej inwestycji. W związku z tym opracowano także drugi wariant projektu, który zakłada budowę samodzielnego budynku krytego basenu z wydzieloną częścią gastronomiczną.

Koncepcja zakłada budowę basenu o powierzchni 312,5 m2 z dwiema nieckami. Większa niecka miałaby wymiary 25 x 12,5 m, ze spadzistą głębokością do 2 m. Mniejsza natomiast byłaby płytsza – głębokość od 0,3 do 1,1 m, natomiast jej wymiary to 6.8 x 12,5 m. Ponadto na terenie pływalni znajdą się dwa urządzenia jacuzzi oraz strefa saun. Koszt realizacji inwestycji wyniesie około 11 mln zł netto.

Zaprezentowany radnym z Grodkowa projekt nowego basenu zostanie poddany pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Miasta.