Chór INOX w Republice Czeskiej

0

14 czerwca 2018r. uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Grodkowie śpiewający w chórze „INOX” wraz ze swoimi opiekunami Grażyną i Wiesławem Jakubowskimi oraz p.Moniką Tomaszewską udali się do miejscowości Červenka w Republice Czeskiej na podsumowanie tegorocznej edycji polsko – czeskiego projektu „Połączyła nas muzyka”. Był to już czwarty  wyjazd chóru INOX do Czech, który po raz kolejny odbywał się w ramach realizacji zadania publicznego i był kontynuacją współpracy nawiązanej w czasie Światowych Dni Młodzieży.


Tym razem okazją i motywem przewodnim spotkania chórów „INOX” i „Červeňáček” było 130 – lecie szkoły w Července i 30 – lecie działalności chóru „Červeňáček”. W ramach zadania odbyły się warsztaty chóralne z nauką utworów w języku polskim, czeskim i angielskim, a podsumowaniem warsztatów były dwa polsko – czeskie koncerty „Połączyła nas muzyka”  w wykonaniu chórów „INOX” i „Červeňáček”. Pierwszy koncert skierowany był do uczniów i przedszkolaków Základní a Mateřska škola Červenka, a drugi do mieszkańców Červenki. W przerwie między koncertami znaleźliśmy jeszcze czas by udać się na zwiedzanie Litovela.

Realizacja zadania publicznego miała na celu wspieranie działań służących rozwijaniu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między chórem „INOX” działającym przy Publicznej Szkole podstawowej nr 3 w Grodkowie oraz dziecięcym chórem „Červeňáček” działającym przy Základní škola a Mateřská škola Červenka. Adresatami zadania byli uczniowie z klas 4-7 należący do chóru „INOX”, a miejscem realizacji zadania była Základní škola a Mateřská škola Červenka w Republice Czeskiej.
Wszystkie działania skierowane były na propagowanie polskiej i czeskiej tożsamości  kulturowej, a także akceptację i zrozumienie dla tradycji, kultury oraz zwyczajów sąsiadujących ze sobą narodów. Koordynatorami warsztatów  po stronie polskiej byli Grażyna i Wiesław Jakubowscy, a po stronie czeskiej Vlasta Potužáková, Iveta Šmídová i Eva Dostálová.

Dotychczasowa współpraca chórów „INOX” i „Červeňáček” rozwija się bardzo dobrze przede wszystkim ze względu na zbliżony profil zespołów i wiek uczestników oraz duże doświadczenie prowadzących obydwa zespoły nauczycieli i mamy nadzieję, że dalszym ciągu będzie się rozwijać.

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować Urzędowi Miasta w Grodkowie, Stowarzyszeniu „Grodkowska Trójka”, Bankowi Spółdzielczemu Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie, radnemu powiatu panu Tomaszowi Róża, rodzicom członków chóru „INOX”, państwu Tomaszowi i Damianie Grzybowskim-Biuro Podróży „Dantur” oraz pani dyrektor Katarzynie Telędze – Romian za pomoc w realizacji projektu „Połączyła nas muzyka”.