W Grodkowie trwają przygotowania do „Akcji Zima 2018/2019”

0

Zima to szczególnie trudny okres roku zwłaszcza dla osób bezdomnych i potrzebujących. Bardzo niskie temperatury powietrza i złe warunki atmosferyczne przyczyniają się do powstawania wielu niebezpiecznych sytuacji, czasem zagrażających nawet życiu osób nieposiadających schronienia. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie rozpoczął działania pn. „Akcja Zima 2018/2019” i apeluje do mieszkańców Gminy o współpracę.


W ramach akcji, Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie rozpoczął działania mające na celu łagodzenie negatywnych skutków zimy. Jej celem jest zapewnienie osobom potrzebującym schronienia, gorącego posiłku, opału oraz niezbędnej odzieży. Co ważne, by akcja okazała się skuteczna, a pomoc efektywna, OPS prosi o współpracę mieszkańców Gminy Grodków.

Przedstawiciele Ośrodka zwrócili się z apelem o czujność i wrażliwość do mieszkańców Gminy Grodków. Chodzi o to, by zgłaszać do służb wszelkie sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób narażonych na działanie niskich temperatur. Jeśli widzimy osobę potrzebującą, bezdomną, biedną – zgłaszajmy takie przypadki do Ośrodka, Policji lub Straży Miejskiej w Grodkowie. Przedstawiciele OPS apelują także, by mieszkańcy nie byli obojętni, gdy w pobliżu miejsca zamieszkania, czy sąsiedztwie są osoby zagrożone, potrzebujące pomocy.

Warto podkreślić, że noc spędzona w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, na deszczu, śniegu, mrozie czy niskich temperaturach, przy dodatkowym osłabieniu organizmu może być tragiczna w skutkach. Należy także dodać, że służby, mimo że dokładają wszelkich starań, by pomagać osobom bezdomnym, nie są w stanie być wszędzie – stąd prośba o reagowanie przez mieszkańców Grodkowa. Nasz sygnał może uratować czyjeś życie.

Gdzie zgłaszać przypadki, osoby potrzebujące pomocy? Najlepiej zrobić to telefonicznie – dzwoniąc do wyżej wymienionych służb. Telefony kontaktowe: Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie – tel. 77 415 46 44 i 77 415 33 45, Straż Miejska w Grodkowie – tel. 77 415 71 26 i 784 079 153, Komisariat Policji – tel. 997, 77 424 17 43.

Dzięki wspólnym wysiłkom osoby bezdomne nie będą skazane na doświadczanie negatywnych skutków zimy. My również przyłączamy się do akcji i w imieniu jej inicjatorów apelujemy o czujność i reagowanie.