W radzie miejskiej Grodkowa powstał nowy klub – „Niezależny Grodków”. Członkowie obiecują wytężoną pracę

0

W Grodkowie powstanie nowy klub radnych. Radni Paweł Byjos, Ewa Raczyńska, Piotr Kwiatkowski i nowo wybrana radna Agata Wasileno-Mikuta postanowili utworzyć klub – „Niezależny Grodków”. Klub nie mógł wcześniej powstać, gdyż nie liczył wymaganego minimum czterech osób. Dzięki czteroosobowemu składowi klub będzie miał możliwość składania projektów nowych uchwał.


Po wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grodków, miejsce Miłosza Kroka zajęła Agata Wasilenko-Mikuta. Kandydatka uzyskała najlepszy wynik w okręgu nr 2. Wasilenko-Mikuta postanowiła jako niezależna radna dołączyć do trzech radnych, którzy od początku próbowali utworzyć klub.

Klub Radnych „Niezależny Grodków” powstał z inicjatywy czterech niezależnych radnych. Pomysł na jego utworzenie powstał tuż po zaprzysiężeniu obecnej kadencji, czyli w grudniu 2014 roku. Niestety większość Rady niewiele później zablokowała projekt zmiany statutu, gdzie zaproponowałem zmianę zapisów w tej sprawie zgodnie z wyrokami NSA i SKO, które mówiły o zakazie ograniczania możliwości zrzeszania się radnych poprzez wprowadzanie zbyt wysokiej ilości osób mogącej założyć klub. Zaproponowałem 2 osoby, albo zapis o 1/5 rady, co w naszym przypadku daje 3 osoby. Dałem takie propozycje ponieważ są to najczęstsze zapisy w statutach innych gmin. Niestety specjalnie i z premedytacją przegłosowano opcję 4 osób, ponieważ wiedziano, że w tamtym momencie była nas – niezależnych tylko trójka, tj. ja wraz z Piotrem Kwiatkowskim i Ewą Raczyńską. Wówczas nikt nie spodziewał się, że w trakcie kadencji skład rady może się zmienić – Informuje Paweł Byjos, radny miejski członek klubu „Niezależny Grodków”

Jako niezależni radni, będąc w opozycji, mogli do tej pory jedynie składać propozycje, wnioski, interpelacje, bez możliwości przedkładania projektów uchwał, nad którymi się obraduje i poddaje pod głosowanie. Nowo powstały klub będzie miał już więcej możliwości.

Dzięki Klubowi „Niezależny Grodków” będziemy mogli złożyć gotowe projekty, które znajdą swoje miejsce w rejestrach głosowań. Natomiast mieszkańcy będą mieli możliwość zobaczenia, jak niezależni radni pracują w Radzie Gminy, że nie koniecznie osobami, które tylko głosują przeciw uchwałom gminy, którym nic się nie podoba. A w taki sposób chce się nas przedstawiać. Mamy jedynie odmienne zdanie na niektóre sprawy, popieramy nasze zdanie konkretnymi pomysłami i rozwiązaniami. Dodatkowo, jeśli mieszkańcy będą chcieli złożyć jakiś projekt uchwały będą mogli zrobić to poprzez nasz klub – dodał Paweł Byjos, radny miejski członek klubu „Niezależny Grodków”

Do tej pory niezależni radni w gminie Grodków (jeszcze bez udział Agaty Wasilenko-Mikuty) uzyskali pozytywną opinię dla projektu uchwały. Z inicjatywy Pawła Byjos rondo na obwodnicy Grodkowa będzie nosiło nazwę im. Żołnierzy Wyklętych – oddziału „Bartka”. Obecnie projekt przechodzi procedurę u Marszałka Województwa, prawdopodobnie na najbliższej sesji powinien wejść już w życie.

niezalezny-grodkow_brzeg24