Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta w Grodkowie

0

Wczoraj (11.01.2017) o godzinie 1500 w Urzędzie Miasta i Gminy rozpoczęła swoją działalność Młodzieżowa Rada Miejska w Grodkowie.  W spotkaniu uczestniczyło 14 radnych ze szkół w gminie Grodków.


Ze względu, iż była to pierwsza sesja Młodzieżowej Rady, to miała ona charakter organizacyjny. Młodzieżowi  radni, podobnie jak radni Rady Miasta Grodkowa będą spotykać co miesiąc. Działalność Rady wspiera Urząd Miejski.

Na początku nowych radnych i zaproszonych gości – nauczycieli z Grodkowskich szkół i radnego powiatu Tomasza Zeman przywitał Paweł Birecki, opiekun Młodzieżowej Rady Miasta. Następnie głos zabrał radny senior – Mateusz Chowaniec uczeń ZSR CKP Grodków. Rada liczy piętnastu członków, na sesji obecnych było czternastu, co nie przeszkadzało w uzyskaniu kworum i uchwaleniu pierwszych uchwał, które poprzedziło ślubowanie.

Następnie została wybrana komisja skrutacyjna oraz wybrano przewodniczącego. Funkcję tę objęła Aleksandra Górska z Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie. Kolejnym punktem programu był wybór  wiceprzewodniczących zebrania. Wybrano Esterę Kukuła uczennicę Liceum Ogólnokształcącego  w Grodkowie oraz Malwinę Walczak z Gimnazjum nr 1 w Grodkowie. Na koniec powołano Sekretarza. Ze względu na zgłoszenie jednego kandydata rada przegłosowała kandydaturę Wiktorii Maciąg, uczennicy Gimnazjum nr 1.

Po wyborze przewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta w Grodkowie, dyskutowano  na temat dalszej działalności. Z inicjatywy opiekuna Pawła Bireckiego MRM spotka się również 8 lutego w celu omówienia dalszych działań. Druga sesja odbędzie się po zakończeniu ferii zimowych w dniu 1 marca 2017 r. o godzinie 1000.

Opiekun zaproponował również uczestnictwo dwóch członków MRM w projekcie Forum Młodzieży Województwa Opolskiego. Forum będzie działać na terenie województwa, jego kadencja ma potrwać rok. Jego celem będzie konsultacja i doradztwo w zakresie wdrażania polityki młodzieżowej w regionie.

– Jestem bardzo zadowolony. Frekwencja dopisała, czego trochę bałem się, uczniowie są po godzinie 15:00 już po zajęciach. Zabrakło jedynie osoby z SOSW w Grodkowie. Z przebiegu pierwszej sesji jestem bardzo zadowolony, osoby które trafiły do zespołu prezydialnego wydają się być bardzo kompetentne i chcące działać. – Podsumował Paweł Birecki opiekun Młodzieżowej Rady Miasta i Radny Gminy Grodków.

Zaangażowanie w prace Młodzieżowej Rady Miasta może pozwolić grodkowskiej młodzieży  na zdobycie doświadczenia w działalności społecznej, jak również m.in. działając w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, fundacjach z terenu gminy czy również województwa.

Ślubowanie złożyli :Białek Marcelina, Bogucki Michał, Chowaniec Mateusz, Demichowicz Jan, Górska Aleksandra, Janiszewska Angelika, Klimczak Łukasz, Kukuła Estera, Kwarta Paulina, Maciąg Wiktoria, Mazur Piotr, Płonka Klaudia, Romanów Patrycja, Walczak Malwina

Galeria: