Podziękowania za zaangażowanie

0

W dniu 28 lipca 2017r. w sali ślubów Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim miało miejsce bardzo miłe spotkanie. Burmistrz Artur Kotara spotkał się nauczycielami zaangażowanymi w współpracę zagraniczną, aby serdecznie podziękować za zaangażowanie i wkład pracy, w przygotowania i organizację wizyty delegacji z Gminy Szegvár w naszej gminie w dniach 19 – 25.07.2017 r.


Organizacja takiego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie i praca nauczycieli, którzy poświęcili swój wolny czas, by czynnie włączyć się i współuczestniczyć w wydarzeniach przygotowanych dla naszych specjalnych gości.

Burmistrz podziękował gościom i wręczył każdemu specjalny list gratulacyjny oraz drobny upominek – pendrive wraz ze zdjęciami z 20-lat współpracy.

Przy kawie i ciastku wspominano tegoroczną wizytę gości węgierskich, która była dla wszystkich uczestników bardzo pozytywnym przeżyciem.