Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie dla PSP w Łosiowie

0

Wojewódzki Zespół Wspierający Szkoły Promujące Zdrowie przyznał Szkole Podstawowej w  Łosiowie Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Pani dyrektor Beata Hargot i pani Anna Jelenkowska- szkolny koordynator SzPZ w dniu 11.09.2017r. odebrały to wyróżnienie z rąk Opolskiego Kuratora Oświaty i Wojewódzkiego Koordynatora SzPZ.


Jesteśmy dumni, że nasza praca została dostrzeżona i doceniona. Certyfikat potwierdza, że szkoła systematycznie podejmuje działania na rzecz zdrowia. Promuje zdrowy styl życia, tworzy dobry klimat i warunki do wszechstronnego rozwoju oraz dobrego samopoczucia.
Od wielu lat staramy się przekazywać uczniom, jak zdrowo żyć i wpajamy im zdrowe nawyki. Uczestniczymy w wielu akcjach i kampaniach. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania.

Mając na uwadze konieczność kształtowania właściwych postaw prozdrowotnych w roku szkolnym 2016/2017 wybraliśmy problemy priorytetowe: Zdrowie mam w głowie oraz Zdrowo jem więcej wiem. Realizowaliśmy je uczestnicząc w wielu projektach, na przykład Żółty Talerz, Zdrowo jem, więcej wiem, Chroń Dziecięce Uśmiechy, Bezpieczna droga do szkoły. Ponadto odbyły się imprezy: Dzień Zdrowego Śniadania, Dzień Dziecka na Sportowo, Biegi Patrolowe, Biegi Olimpijskie, Dzień Pluszowego Misia. W klasie 4 prowadzona była innowacja pedagogiczna – Zdrowie i bezpieczeństwo bez tajemnic. W ramach kampanii Ratujmy i uczmy się ratować dzieci dowiedziały się jak udzielać pierwszej pomocy. Podczas spotkań z dietetykiem uczyły się przyrządzać zdrowe przekąski.

Wszystkie założenia realizowane były we współpracy z instytucjami, które wspierają pracę szkoły, między innymi z Urzędem Miejskim w Lewinie Brzeskim, Wojewódzkim Koordynatorem SzPZ, PCK w Brzegu i Opolu, RZPWE w Opolu, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Brzegu, Bankiem Żywności w Luboszycach oraz ze  środowiskiem lokalnym panią Sołtys, OODR, Kołem Gospodyń, Biblioteką Publiczną, Ochotniczą Strażą Pożarną, Ośrodkiem Zdrowia w Łosiowie.

Dziękujemy wyżej wymienionym partnerom naszej szkoły oraz wszystkim nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, rodzicom i uczniom za czynne włączanie się w realizację zadań.

Otrzymanie certyfikatu jest dla nas dużym zaszczytem, ale również mobilizacją do dalszej pracy.

Anna Jelenkowska