Spotkanie Przedsiębiorców w Lewinie Brzeskim

0

3. października 2017 roku w Miejskim Domu Kultury w Lewinie Brzeskim, odbyło się spotkanie lokalnych przedsiębiorców z Burmistrzem Lewina Brzeskiego Arturem Kotarą oraz przedstawicielami instytucji finansowych, gospodarczych, wspierających aktywizację bezrobotnych i banków. Spotkanie dotyczyło, m.in. możliwości pozyskiwania funduszy unijnych oraz dofinansowania stanowisk pracy.


W trakcie spotkania, przedstawiono informację o aktualnych możliwościach pozyskania środków z Funduszy Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz dofinansowania stanowisk pracy. Przedsiębiorcy, zostali poinformowani o zmianach, jakich w najbliższym czasie planuje dokonać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Spotkanie pozwoliło także na pokazanie Przedsiębiorcom informacji o tym, jak szeroki wachlarz możliwości dają środki pozyskiwane z funduszy unijnych.

W spotkaniu oprócz lokalnych przedsiębiorców i burmistrza Lewina Brzeskiego uczestniczyli przedstawiciele takich instytucji jak: Lokalna Izba Gospodarcza w Opolu, Lokalny Punkt Informacyjny w Brzegu, Powiatowy Urząd Prac w Brzegu, Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju i Gospodarki w Opolu, Bank PKO BP w Brzegu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Brzegu.

W imieniu organizatorów zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach, które odbędą się już niebawem.