Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej 2017

0
fot. ODDR w Łosiowie

W czwartek 05.10.2017r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbył się coroczny konkurs pn. ,,Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej”. Konkurs zakończył się wręczeniem wyróżnienia i specjalnej nagrody Burmistrza Lewina Brzeskiego.


Celem konkursu było wyróżnienie ludzi działających na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich, uhonorowanie pracy wolontariuszy i zwrócenie uwagi na znaczenie działań edukacyjnych w środowisku wiejskim, na rzecz jego integracji, aktywizacji i rozwoju, popularyzowanie odpowiednich postaw wśród ludzi zamieszkałych na terenach wiejskich.

O tytuł Najaktywniejszego Lidera mogli ubiegać się wolontariusze pracujący z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na obszarach wiejskich, doradcy, nauczyciele szkól rolniczych i szkół wiejskich, pracownicy i członkowie lokalnych samorządów na terenach obszarów wiejskich, członkowie organizacji pozarządowych, a także pracownicy naukowi instytutów, jednostek badawczych i uczelni. Kartę zgłoszeniową do konkursu można było przesłać do OODR w Łosiowie do 12. września 2017r.

Konkurs skierowany był do osób, których praca społeczna przyczyniła się do rozwoju i integracji środowiska wiejskiego. Nominowany do udziału w konkursie, został Pan Mieczysław Adaszyński. Pan Mieczysław odebrał wyróżnienie konkursu ,,Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej” oraz nagrodę specjalną Burmistrza Lewina Brzeskiego Artura Kotary.

W imieniu organizatorów życzymy nagrodzonemu, aby jego aktywność w sprawach bliskich mieszkańcom sołectwa Łosiów i gminy Lewin Brzeski była źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.