Pomoc dla Gminy Brusy – „kropla, która drąży skałę”

0

Z wielką satysfakcją pragnę poinformować wszystkich mieszkańców Gminy Lewin Brzeski, że pomoc dla mieszkańców Gminy Brusy, którzy ucierpieli w trakcie sierpniowych nawałnic, w dniu 20 października 2017 roku dotarła do poszkodowanych.


W dniu 19 października w godzinach popołudniowych, zgromadzone w Zarządzie Mienia Komunalnego materiały, zostały załadowane na samochód. Ciągnik nieodpłatnie na ten szczytny cel udostępnił Pan Krzysztof Golec, Prezes Firmy Truckpotr Sp. z o.o. z Dąbrowy, naczepę również nieodpłatnie udostępnił Pan Edward Marciniak, właściciel Firmy Chemia-Bomar z Chróściny. W przedsięwzięcie dostarczenia zebranych darów na miejsce, jako kierowca, włączył  się mieszkaniec Ptakowic, Pan Krzysztof Dzienniak.

W imieniu mieszkańców Gminy Brusy składam Panom gorące podziękowanie za tak wspaniały gest, jakim jest przewiezienie darów tam, gdzie oczekują ich potrzebujący.

Za zebrane w trakcie zbiórki na terenie naszej gminy pieniądze, w uzgodnieniu z przedstawicielami Gminy Brusy, zakupiliśmy materiały do ocieplenia remontowanych budynków. Ponadto do Gminy Brusy pojechały materiały budowlane, takie jak cement, wapno, zaprawa murarska i gipsowa, gwoździe, wkręty, gazobeton, blacha dachowa, plandeki, środki czystości oraz pasza dla zwierząt i artykuły spożywcze. Do akcji pomocowej dołączyła się także młodzież ze Szkolnego Koła Caritas działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim – zebrane przez uczniów pieniądze zostaną przekazane dla konkretnej poszkodowanej rodziny, a środki chemii gospodarczej zebrane w trakcie akcji Szkolnego Koła Caritas pojechały razem z materiałami budowlanymi.

Wszystkim zaangażowanym w akcję składam serdeczne podziękowania.

Dziękuję mieszkańcom naszej gminy za hojne datki zebrane do puszek w dniu 17 września 2017 roku. Dziękuję ks. Krzysztofowi Dudojć – Proboszczowi Parafii w Lewinie Brzeskim i ks. Tomaszowi Struzik –  Proboszczowi Parafii w Skorogoszczy. Dziękuję tym mieszkańcom, którzy składali datki w Urzędzie Miejskim – radnym Rady Miejskiej i pracownikom Urzędu. Dziękuję organizatorom zbiórek, wolontariuszom zbierającym pieniądze do puszek.

Dziękuję wolontariuszom Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim.

Dziękuję za przekazane dary w formie materiałów budowlanych:

Państwu Annie i Krzysztofowi Dzienniak za paszę,Panu Andrzejowi Pasieka i Panu Januszowi Łaskarzewskiemu za blachę dachową, Pani Ewie Łazor za gazobeton, Panu Adamowi Ciepichał za przekazanie cementu i wapna, Panu Wiesławowi Greniuch za cement, zaprawę gipsową oraz zaprawę tynkarską, Pracownikom firmy Hydro Lew Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim za środki czystości oraz artykuły spożywcze, Pani Halinie Lewczak, właścicielce Restauracji AB za środki czystości, Panu Mateuszowi Glej, Andrzeowi Glej, Krzysztofowi Łubasik za plandeki, gwoździe oraz wkręty, Panu Stanisławowi Mojzyk za cement, Pani Ewie Ciepichał- Głodowskiej za pomoc w zakupie materiałów budowlanych, przewiezienie ich do Zarządu Mienia Komunalnego, Panu Janowi Szpajcher, właścicielowi Firmy Usługi Ciesielsko-Dekarskie za pomoc w przewiezieniu gazobetonu do ZMK w Lewinie Brzeskim, Panu Piotrowi Jesionek za pomoc w załadunku paszy, pracownikom Zarządu Mienia Komunalnego za zbiórkę zorganizowaną w zakładzie pracy i zakupienie materiałów budowlanych, odbiór darów od mieszkańców i ich przechowanie, wsparcie organizacyjne i pomoc w zapakowaniu zebranych materiałów na samochód, pracownikom Urzędu Miejskiego zaangażowanym w koordynację akcji pomocowej.

Dziękuję także członkom Towarzystwa Przyjaciół Lewina, jako organizatorom naszej wspólnej akcji pomocy mieszkańcom Gminy Brusy. Z formalnego punktu widzenia akcja się jeszcze nie zakończyła, teraz skrupulatnie trzeba rozliczyć dokonane za zebrane pieniądze zakupy. Muszą jeszcze do nas dotrzeć wszystkie protokoły odbioru przekazanych darów konkretnym ludziom – prześlą je nam władze Gminy Brusy. Trzeba złożyć sprawozdanie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Kompletna dokumentacja z całej zbiórki będzie dostępna w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Lewina.

Szanowni Państwo.

Znane przysłowie mówi, że „kropla drąży skałę”. Mamy świadomość ogromu zniszczeń   w Gminie Brusy, mamy świadomość, jak na tle ogromu potrzeb mieszkańców tej gminy, niewielka może wydawać się pomoc z naszej strony. Myślę jednak, że pomoc naszych mieszkańców, ma konkretny wymiar, gdyż pozwoli choćby kilku osobom przyśpieszyć remont swojego domu, w jakimś sensie przybliżyć się do normalności wśród ogromu zniszczeń w tej gminie. A ta przysłowiowa kropla naszej pomocy, niech będzie „kroplą, która drąży skałę”.

Burmistrz Artur Kotara