W Lewinie Brzeskim powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe

0

Nowe wiaty dla rowerów, miejsca postojowe dla aut, nowoczesne oświetlenie uliczne – to tylko niektóre elementy nowej infrastruktury, która niebawem powstanie w Lewinie Brzeskim. Projekt zakłada powstanie nowoczesnego centrum przesiadkowego, którego budowa ruszy w III kwartale tego roku. Zadanie zrealizowane zostanie dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych.


W poniedziałek 2. lipca, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego doszło do uroczystego podpisania umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków UE na realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”. Projekt realizowany jest w partnerstwie ośmiu Gmin oraz Starostwa Powiatowego w Opolu. Co warto podkreślić, Gmina Lewin Brzeski jest jedynym partnerem projektu z terenu powiatu brzeskiego.

Zakres projektu w Lewinie Brzeskim obejmuje dwie strefy. Pierwsza dotyczy zagospodarowania terenu przy dworcu PKP w Lewinie Brzeskim, poprzez utworzenie tzw. centrum przesiadkowego. Tam wykonana zostanie nowa nawierzchnia, wiaty dla rowerów oraz wyznaczone zostaną również miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Dodatkowo, przeorganizowany zostanie ruch drogowy na jednokierunkowy (wjazd zaplanowano od ul. Kościuszki przy przejeździe kolejowym, z kolei wyjazd przy myjni samochodowej). Teren będzie oświetlony i wyposażony w elementy małej architektury.

Drugą część projektu stanowi budowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Lewinie Brzeskim. W ramach tego działania powstanie około 60 sztuk nowych energooszczędnych lamp oświetlenia ulicznego.

Całkowita wartość projektu to ponad 47 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE kształtuje się na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Gmina Lewin Brzeski już rozpoczęła realizację projektu. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na sporządzenie projektu budowlanego, wskutek którego wyłoniono wykonawcę i podpisano stosowną umowę. Termin planowanego rozpoczęcia robót budowlanych to III kwartał 2018roku.