Emeryci i Marszałek Województwa Opolskiego odznaczyli Wójta Gminy Lubsza.

0

Co roku, wraz z początkiem lata w Winowie organizowane są uroczystości Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opolu w związku z obchodami Światowego Dnia Inwalidy.


Tegoroczne obchody odbyły się 1. lipca. Impreza współorganizowana była przez 10. Opolską Brygadę Logistyczną (na terenie, której odbywały się uroczystości). Wydarzenie, honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.

W uroczystościach udział wzięło około 1 tysiąca zaproszonych gości. Wśród wielu punktów bogatego programu przyznano specjalne wyróżnienia. Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opolu wraz z Marszałkiem Województwa wręczyli medale za zasługi dla wyżej wymienionego związku.

W uroczystościach udział brali reprezentanci Gminy Lubsza, którzy również odebrali z rąk Zarządu i Marszałka odznaczenia. Wśród nagrodzonych znalazł się Pan Stanisław Załugowicz z Dobrzynia. Medal za zasługi otrzymał także Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski.

– „Jest to w moim przypadku medal za szacunek dla osób starszych i inwalidów, który wyniosłem z domu rodzinnego” – mówi Bogusław Gąsiorowski- Wójt Gminy Lubsza.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Kolejne obchody już za rok.

Emeryci i Marszałek Województwa Opolskiego odznaczyli Wójta Gminy Lubsza _brzeg24