„Leśne Echo” śpiewa

0

Nastał czas uroczystości dożynkowych organizowanych w każdej wsi, gminie i powiecie. Zespół wokalny „Leśne Echo” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lubszy ubiegłą sobotę i niedzielę(26-27.08.br), korzystając z zaproszenia wójta Gminy Oława Pana Jana Kownackiego i Burmistrza Grodkowa Pana Marka Antoniewicza, dał swoje koncerty na scenie dożynkowej.


Podczas dożynek Gminy Oława połączonych z oddaniem do użytku nowej remizy OSP w Siedlcach zespół zaprezentował wiązankę piosenek śląskich. Ze swoim nowym repertuarem wystąpił podczas niedzielnych dożynek w Grodkowie. Godzinny występ został bardzo serdecznie przyjęty przez licznie zgromadzoną w parku grodkowskiego Domu Kultury publiczność.

Zespól przygotowuje też nowy program koncertowy jaki zostanie zaprezentowany podczas Gminno Powiatowych Dożynek, które odbędą się w niedzielę 10 września 2017 roku przy basenie w Lubszy.

 

Tekst: Eugeniusz Szewczuk, Zdjęcia: Krzysztof Statkiewicz