Gmina Lubsza zakupiła samochód… nie dla wójta

0

Gmina Lubsza od dłuższego czasu, sukcesywnie rezygnuje z cateringów dowożonych do szkół na rzecz kuchni szkolnych. W związku z tym poczyniono inwestycje w modernizację i zakup sprzętu do kuchni w szkole w Czepielowicach. Z tego tytułu także, Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski, wyszedł z inicjatywą zakupu samochodu, który pozytywnie zaopiniowała Rada Gminy. Nowe auto osobowo-dostawcze wykorzystywane będzie, m.in. do zaopatrzenia placówek oświatowych na terenie gminy w lokalnie przygotowywane obiady.


Do szkoły w Czepielowicach, w ubiegłym roku, zakupiony został piec indukcyjno – parowy. Zakup takiego sprzętu do szkolnej kuchni podyktowany był zmianami ustawowe w zakresie zdrowego żywienia dzieci (smażenie bez tłuszczu) oraz potrzebą wdrożenia najnowszych rozwiązań w dziedzinie technologii przygotowywania posiłków. Warto zauważyć, że pierwszym efektem uruchomienia kuchni w Czepielowicach był ogromny wzrost zakupionych przez rodziców obiadów dla dzieci szkolnych – z kilkunastu do około 80 sztuk.

Co ważne, kuchnia w czepielowickiej szkole przygotowuje także posiłki dla innych placówek oświatowych w gminie. Przygotowywane są tam także posiłki dla oddziału przedszkolnego w Pisarzowicach oraz uczniów wygaszanego gimnazjum i nowo powstałej klasy VII w Kościerzycach (tamtejsza szkoła, po zmianach ustawowych, włączona została do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czepielowicach).

Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski wielokrotnie podkreślał, że priorytetem dla niego jest zdrowe odżywianie dzieci przedszkolnych i szkolnych. Po rezygnacji z cateringu, właściwie we wszystkich placówkach w gminie nastąpił ogromny wzrost wydawanych posiłków. Zaopatrzenie w obiady filii w Pisarzowicach oraz wygaszanego gimnazjum w Kościerzycach, wymusiło na gminie zakup samochodu osobowo-dostawczego. Wniosek wójta został poparty przez Radę Gminy Lubsza, która na wrześniowej sesji (21.09.2017) podjęła uchwałę o zabezpieczeniu 100% środków finansowych na zakup auta. Zakup pojazdu został sfinalizowany w październiku bieżącego roku.

– Zawsze podkreślam, że dzieci są dla mnie najważniejsze. Nowy samochód wykorzystywany będzie do rozwożenia obiadów przygotowywanych w Czepielowicach do naszych szkół. Będzie także możliwość wykorzystywania pojazdu przez wszystkie gminne placówki oświatowe, np. w weekendy, kiedy będzie potrzeba dowiezienia dzieci, np. na zawody – przekazał wójt gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski.

Co warto podkreślić, nowe auto, jest jedynym samochodem służbowym będącym własnością Gminy Lubsza.