11 listopada w PSP Mąkoszyce

0

11 listopada to dla każdego Polaka ważna data – symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Patriotyczne święto skłania nas do refleksji nad wartością wolności i niepodległości stanowiącymi istotny składnik narodowej tożsamości.


Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mąkoszycach zorganizowano niecodzienne spotkanie uczniów z żołnierzami I Brzeskiego Pułku Saperów w ich jednostce wojskowej. Autorem tego pomysłu był nauczyciel historii pan Jan Sowa.

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły, których w jednostce przywitał w imieniu dowódcy jednostki pan major Błażej Lenart. Była zbiórka w dwuszeregu, musztra i wojskowy marsz, w rytmie którego wędrowaliśmy po jednostce. Wielkim przeżyciem było spotkanie najmłodszej dziatwy szkolnej z młodymi żołnierzami – elewami, podczas którego uczniowie zaprezentowali pieśni żołnierskie i patriotyczne. Żołnierze również przygotowali nam niespodziankę. Oprócz wspólnego śpiewania, zaprezentowali swoją „Piosenkę młodych saperów”  a capella.

Z dużym zainteresowaniem uczniowie wysłuchali opowieści pana majora o początkach powstania jednostki saperów i jej historii od czasów II wojny światowej do współczesności, zadawali pytania dotyczące niebezpiecznej służby saperów. Z ciekawością obserwowali pokaz sal żołnierskich, uzbrojenia i sprzętu saperskiego oraz placu ćwiczeń żołnierskich. O codziennej służbie oraz służbie na misjach wojskowych w różnych częściach świata opowiadali panowie plutonowy Tomasz Rabenda i sierżant Krzysztof Piątek. Niecodzienne spotkanie z wojskiem zakończyło się piknikiem przy ognisku i kiełbaskach.

Dzięki takiej lekcji patriotyzmu najmłodsze pokolenia miały okazję uświadomić sobie, że warto również dziś kultywować pamięć o przodkach, interesować się rodzimą kulturą, historią, dbać o bezpieczeństwo  a godło, flaga i hymn są od wieków najpiękniejszymi symbolami naszej polskości, dumy i tożsamości. Niełatwo jest zrozumieć takie pojęcia jak wojna czy niewola, ale właśnie poprzez organizację takich uroczystości możemy choć trochę przybliżyć te zagadnienia oraz uczyć patriotyzmu i szacunku dla ojczyzny.