Park Narodowy „Puszcza Śląska” – ciąg dalszy

0

Po spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz artykule w Panoramie Powiatu (wydanie z dnia 15 marca br.) w Urzędzie Gminy Lubsza odbyło się spotkanie Wójta Gminy Lubsza Bogusława Gąsiorowskiego z Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego Antonim Konopką. Spotkanie dotyczyło planów utworzenia Parku Narodowego „Puszcza Śląska”.


Podczas spotkania Marszałek potwierdził swoje stanowisko odnośnie pełnego poparcia dla samorządowców w sprawie planowanego postania Parku Narodowego „Puszcza Śląska”. Dla przypomnienia, przeciwko utworzenia nowego Parku Narodowego wystąpili przedstawiciele lokalnych władz, a także wielu organizacji.

Na sesji Rady Gminy Lubsza w dniu 22 marca br. z wniosku wójta została podjęta uchwała Rady Gminy Lubsza popierająca stanowisko Lasów Państwowych Nadleśnictwa Brzeg, które wyraziły swój sprzeciw odnośnie planów utworzenia kolejnego Parku Narodowego.

Następnie Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski przesłał uchwałę do przewodniczących rad gmin sąsiadujących z planowanym Parkiem Narodowym, tj. gmin: Popielów, Murów, Pokój, Namysłów, przewodniczącego Rady Powiatu Brzeskiego, Marszałka Andrzeja Buły i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego Norberta Krajczy.

– Jestem przekonany, że sąsiednie samorządy poprą stanowisko radnych Gminy Lubsza i moje – przekazał wójt Bogusław Gąsiorowski.