Edukacja metodą projektów w PSP Czepielowice

0

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów II Wojny Światowej w Czepielowicach, gmina Lubsza od dłuższego czasu rozwija się sport. W szkole zwraca się szczególną uwagę na różnorodność dyscyplin sportowych, czego dowodem jest istniejąca Szkółka Kolarska, którą opiekuje się nauczyciel wychowania fizycznego.


Uczniowie chętnie przychodzą na zajęcia dwa razy w tygodniu. Szkółka Kolarska na co dzień  współpracuje z Klubem Kolarskim ,,Ziemia Brzeska” korzystając z ich porad  w sposobie prowadzenia zajęć. Szkółka otrzymała w ramach projektu rozwoju kolarstwa : 15 kasków, 15 koszulek, 15 spodenek i 15 rowerów. Uczniowie korzystający z zajęć popołudniu zdobywają umiejętność jazdy rowerem po drodze publicznej oraz kartę rowerową.

Szkoła ponadto przystąpiła do projektu ,,Edukacja przez Szachy w Szkole”, a także do projektu nauki pływania dla klas I-III pod hasłem ,,Umiem pływać” oraz dwóch projektów etwinning:

  • Krajowy ,,Jak oswoić szkołę?”
  • Międzynarodowy ,,Embracing Art.”.

Od nowego roku szkolnego 2018/2019 szkoła przystępuje do kolejnego projektu ,,Kluczowe kompetencje ucznia”.

                                                                                 Andrzej Jędrzejko