Gmina Lubsza zabiega o organizację spotkania z Rocco A. Spencer’em

0

W środę 25. kwietnia w Opolu odbyła się konferencja dla Przedsiębiorców i Samorządu Terytorialnego. Jednym z prelegentów był Amerykanin Rocco A. Spencer, autor książki o zarządzaniu w biznesie. Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski zachęcał autora do przyjazdu do Lubszy.


Konferencja odbyła się w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym w Opolu. Spotkanie poświęcone było m.in. współpracy gmin z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Warto zauważyć, że Gmina Lubsza z Bankiem realizuje zadanie, pn. „Przebudowa budynku Smolarnik 5 na lokale socjalne” z dofinansowanie ok. 250 tys. zł.

Jak wspomniano wyżej, jednym  z prelegentów konferencji był major Armii Amerykańskiej – Rocco A. Spencer. Wójt Gminy – Bogusław Gąsiorowski zachęcał majora do przyjazdu do Lubszy i udziału w spotkaniach w szkołach na terenie Gminy. Zdaniem Wójta, dobrą motywacją do nauki języka angielskiego dla uczniów z Gminy Lubsza, byłaby możliwość bezpośredniego spotkania z amerykańskim żołnierzem.

Jak przekazał nam Urząd Gminy Lubsza, Wójt jest przekonany, że w późniejszym czasie, po okresie wakacyjnym, może uda się doprowadzić do skutku spotkania Spencera z młodzieżą z Gminy Lubsza.