Uczymy się pływać

0

W ramach projektu ,,Umiem pływać 2018″ uczniowie klasy II, IIIa i IIIb Publicznej Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach uczestniczą w lekcjach pływania.


Celem projektu jest doprowadzenie do opanowania przez uczniów elementarnych sposobów pływania oraz zdobycie umiejętności pływania stylem grzbietowym, a także uświadomienie dzieciom, rodzicom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą umiejętność nauki pływania.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, zgodnie z założonym programem i harmonogramem. W czasie zajęć na krytej pływalni w Namysłowie, pod kierunkiem instruktorów oraz wychowawców, uczniowie poznają tajniki nauki pływania. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach. Z niecierpliwością czekają na kolejny wyjazd i ze smutkiem żegnają się po zakończeniu zajęć. Projekt ten dofinansowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządów Gminnych Województwa Opolskiego.