Lekcja z regionalizmu

0

W dniach 6-8 czerwca bieżącego roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czepielowicach, w budynku w Kościerzycach odbyły się lekcje z regionalizmu w klasie siódmej  i drugiej gimnazjum z udziałem zaproszonych gości.


W ramach podstawy progamowej z geografii-” Mój region, moją małą Ojczyzną” uczniowie wcześniej wykonywali mapy powiatu brzeskiego oraz gminy Lubsza . Poznawali dokładnie topografię regionu w której mieszkają, opracowywali również wycieczki piesze i rowerowe.

Zaproszeni goście wójt Gminy Lubsza Pan Bogusław Gąsiorowski wspomniał na początku spotkania o najstarszych śladach pobytu człowieka w gminie( odnaleziony piec garncarski z przełomu III i IV wieku naszej ery w Myśliborzycach, które szczątki obecnie znajdują się na zamku Piastów Ślaskich w Brzegu). Omówił problem segregacji śmieci nawiązując do nowoczesnej sortowni odpadów w miejscowości Gać przed Oławą. Poruszył sprawę zanieczyszczenia powietrza, szczególnie w okresie grzewczym, dokończenie kanalizacji oraz remontów dróg i chodników w gminie.

Wójt wspomniał także, o budowie żłobka w Lubszy, oraz ile płaci gmina rocznie za dojazd uczniów do szkół. Doktor Jan Majewski poruszył sprawę ludności (przesiedleńców), osiadłych w gminie po zakończeniu II wojny światowej, omówił poszczególne wsie w gminie Lubsza powstałych w latach 1294-1396. Wspomniał również o książce, którym jest autorem “ Moje turystyczne ścieżki”

Uczniowie wyszli z lekcji bogatsi o wiedzę własnego regionu.

Andrzej Jędrzejko