Będą dodatkowe środki zewnętrzne na przedszkola i szkoły w Gminie Lubsza

0
fot. archiwum

Decyzją Zarządu Województwa Opolskiego kolejny projekt Gminy Lubsza uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020. Najmłodsi mieszkańcy gminy uczęszczający do przedszkoli wezmą udział w projekcie „Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza”. Kolejne wnioski czekają na ocenę.


Wsparciem objętych zostanie 135 dzieci, 9 nauczycieli oraz przedszkola (doposażenie bazy dydaktycznej). W ramach projektu realizowane będą dodatkowe zajęcia dla dzieci. Oprócz tego, nauczyciele wychowania przedszkolnego wezmą udział w kursach i studiach podyplomowych, a w Lubszy i w Mąkoszycach wydłużone zostaną godziny pracy przedszkoli. Całkowita wartość projektu to przeszło 500 tys. zł.

Przypominamy, że gmina pozyskała już w tym okresie programowania środki na projekt edukacyjny i w marcu br. zakończyła się realizacja trwającego dwa lata projektu w Publicznym Gimnazjum w Kościerzycach, pn. „Edukacja w Gminie Lubsza przepisem na sukces”. Wsparciem objętych zostało 120 uczniów, 5 nauczycieli, doposażona została baza dydaktyczna szkoły, a całkowite koszty projektu wyniosły prawie 200 tys. zł.

W miesiącu kwietniu br. został złożony kolejny wniosek o dofinansowanie do zajęć pozalekcyjnych i doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych, pn. „Ścieżka do sukcesu – rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza”.

– Obecnie czekamy na ocenę wniosku – powiedział Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski. – Jest to projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych, którzy otrzymają wsparcie w postaci zajęć dodatkowych, doposażona zostanie również baza dydaktyczna szkół i jest to największy wniosek, bo całkowite koszty projektu wynoszą przeszło 1 mln zł – dodał wójt.

Rekrutacje do powyższych projektów będą się odbywały w przedszkolach i szkołach, a rodzicom informacje o zapisach będą podawane na bieżąco.

Oprócz projektów opisanych wyżej, Gmina złożyła również wniosek w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywa tablica”. W programie weźmie udział Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubszy oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach.
– Wniosek gminy przeszedł pozytywnie weryfikację, obie placówki są ujęte do wsparcia finansowego w kwocie 14 000,00 zł każda – dodaje Wójt.

Jak udało się nam ustalić, w 2018r. gmina stara się również o środki w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa” oraz o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2018, z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.