W Gminie Lubsza wręczono odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie

0

W niedzielę 7. października, Urząd Stanu Cywilnego w Lubszy przygotował uroczystość wręczenia odznaczeń przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jubilatom obchodzącym 50. rocznicę ślubu. Wydarzenie zrealizowano w Domu Ludowym w Lubszy.


W uroczystości uczestniczyło w sumie 26 zaproszonych par, które wspólnie świętowały jubileusz złotych, diamentowych i żelaznych godów. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczał w imieniu Prezydenta RP Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski, któremu towarzyszyły: kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lubszy Agnieszka Pachurka oraz Jolanta Dycfeld pracownik Urzędu Gminy w Lubszy.

Oprócz medali wręczono kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne. Po wygłoszeniu okolicznościowego przemówienia, odznaczono następujące pary obchodzące Złote Gody: Teresa i Andrzej Dąbrowscy z Kościerzyc, Zofia i Jan Hryniuk z Lubszy, Wanda i Eugeniusz Jakubowscy z Lubszy, Genowefa i Edward Jarosz z Błot, Maria i Józef Kozioł z Piastowic, Danuta i Robert Krochmal z Rogalic, Józefa i Jan Litarowicz z Czepielowic, Janina i Kazimierz Mesjasz z Raciszowa, Wanda i Jan Muziewicz z Kościerzyc, Danuta i Marian Noryńscy z Lubszy, Romualda i Henryk Nowaccy z Pisarzowic, Marianna i Leon Pasieka z Garbowa, Danuta i Stanisław Prokulscy z Kościerzyc, Barbara i Marian Radziwołek z Borucic, Krystyna i Marian Swat z Rogalic, Lucyna i Tadeusz Szymula z Pisarzowic, Regina i Franciszek Wybult z Czepielowic oraz Anna i Stanisław Zawada z Rogalic.

W gronie dostojnych jubilatów obchodzących Diamentowe Gody znalazły się następujące pary małżeńskie: Danuta i Stefan Cyszek z Mąkoszyc, Teresa i Gerwazy Czajka z Lubicza, Krystyna i Józef Hasiak z Borucic, Kazimiera i Stanisław Karasowscy z Lubszy, Anna i Bronisław Krzyśko z Dobrzynia, Stanisława i Albin Rudyk z Lubszy oraz Janina i Piotr Szostak z Myśliborzyc.

Żelazne Gody, a więc 65-lecie pożycia małżeńskiego obchodzą zaś w tym roku państwo Tekla i Jan Leśnik z Mąkoszyc.

Po części oficjalnej wszystkie pary wzięły udział w przyjęciu zorganizowanym przez Gminę Lubsza. Dodatkową atrakcją uświetniającą uroczystość był występ zespołu wokalnego „Leśne Echo”, przy którym jubilaci doskonale się bawili śpiewając i tańcząc znane wszystkim przeboje.