Wizyta dyrektora KRUS w Urzędzie Gminy w Lubszy

1

W dniu 4 stycznia br. w Urzędzie Gminy w Lubszy odbyło się uroczyste przekazanie torby medycznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czepielowicach przez przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


W spotkaniu ze strony KRUS uczestniczyli: pan Lech Waloszczyk – Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu, pan Piotr Ciona – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Brzegu i pani Alicja Lipińska – Samodzielny Inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Brzegu.

Ze strony Gminy Lubsza w spotkaniu uczestniczyli: pan Bogusław Gąsiorowski – Wójt Gminy Lubsza, Druh Waldemar Czernicki – Komendant Ochrony P. Poż. w Gminie Lubsza i zarazem Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lubszy, Druh Józef Medyński – Członek Prezydium Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lubszy i Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Czepielowicach, Druh Tomasz Kowalski – Członek Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lubszy i Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Czepielowicach, Druh Wojciech Dyda – Zastępca Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Czepielowicach.

Wójt podziękował przedstawicielom KRUS za to, że dostrzegli jednostkę znajdującą się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym:
– Jestem przekonany, że torba będzie właściwie użytkowana i służyć będzie poszkodowanym mieszkańcom Gminy Lubsza – powiedział Bogusław Gąsiorowski Wójt Gminy Lubsza.

krus w lubsszy_brzeg24

  • michal

    Co za bałagan na szafkach, biurku…