Nowe drogi w Gierszowicach i Przylesiu

1

Gmina Olszanka zakończyła realizację zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 102319 O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w miejscowości Gierszowice. Inwestycja z pewnością przełoży się na poprawę warunków komunikacyjnych mieszkańców miejscowości.


To kolejne inwestycje przeprowadzone w Gminie Olszanka. Widać, że władzom gminy zależy na poprawie jakości życia mieszkańców i czynią wszelkie starania, by inwestować i realizować kolejne projekty. W poprzednim wydaniu Panoramy pisaliśmy o otwarciu i oddaniu do użytku Ośrodku Zdrowia w Przylesiu, po remoncie przeprowadzonym przez Gminę. Przyszedł czas na ukończenie kolejnych inwestycji – tym razem drogowych.

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 102319 O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w Gierszowicach obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z utwardzeniem poboczy. Realizacja remontu zapewniła pożądany efekt komunikacyjny i znacząco wpłynęła na zwiększenie estetyki miejscowości. Wartość zadania wyniosła 407 753,60 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w postaci dotacji ze Starostwa Powiatowego w kwocie 60 tysięcy złotych.

W Przylesiu natomiast trwa etap końcowy zmiany nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną na działkach nr 935/1, 963, 968, 934. Inwestycja w znacznym stopniu wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych mieszkańców Przylesia. Zakończenie prac już niebawem.