Kolejne inwestycje drogowe w Gminie Olszanka

0

W Krzyżowicach rozpoczęto realizację kolejnego etapu prac drogowych. Inwestycja obejmuje między innymi przebudowę drogi wewnętrznej. Rozpoczęto także procedury przetargowe na kolejne zadania drogowe w Gminie Olszanka.


Rozpoczęta inwestycja w Krzyżowicach, to kolejny etap prac polegający na przebudowie drogi wewnętrznej w ramach zadania: „Modernizacja 7-odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km w Krzyżowicach”. Na chwilę obecną, wykonawca, tj. Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” z Kluczborka, wykonuje podbudowę pod nawierzchnię na drodze.

Gmina Olszanka rozpoczęła także procedury przetargowe na realizację zadania, pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance”. Na przebudowę drogi gminnej Olszanka otrzyma dotację z Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Warto zauważyć, że realizacja inwestycji zapewni bezpieczny i komfortowy dojazd dla rolników do gruntów rolnych. Co za tym idzie – z pewnością poprawią się ich warunki pracy.