Gmina Olszanka otrzymała dotację z Ministra Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP w torby medyczne PSP R1

0

Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Olszanka był współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Projekt zostanie zrealizowany w ramach ogłoszonego VII naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB, dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa opolskiego.


Przyznana Gminie Olszanka dotacja wyniosła 11 799,99 zł i stanowi 99% całkowitych kosztów projektu. 25 lipca 2018 roku nastąpiło przekazanie sprzętu: Zestaw PSP –R1 wraz z szynami Kramera i deską ortopedyczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach Wielkich.

Jednostki OSP z terenu gminy Olszanka czynnie działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników dróg. Każdego roku uczestniczą w kilkudziesięciu akcjach o różnym charakterze (pożary, podtopienia, zdarzenia drogowe, zabezpieczenia itp.). Jednostki OSP często jako pierwsze pojawiają się na miejscu zdarzenia.

Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Olszanka zakresu Ratownictwa Medycznego umożliwia wyszkolonym strażakom udzielanie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym na miejscu zdarzenia.

Torby medyczne PSP R1 pozwolą członkom OSP m.in.: zabezpieczenie dróg oddechowych; prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii; unieruchamianie złamań oraz podejrzeń złamań lub zwichnięć; zapewnianie komfortu termicznego; tamowanie krwotoków i opatrywanie ran oraz opatrywanie oparzeń.

Strażacy z OSP regularnie podnoszą swoje kwalifikacje – kończą kursy i szkolenia ugruntowujące ich widzę medyczną. Potrafią opatrywać rany, unieruchamiać złamane kończy, wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową. To członkowie OSP dokonują segregacji medycznej i zaopatrują poszkodowanych. Posiadają niezbędną wiedzę, a profesjonalny sprzęt ułatwi to zadanie. Z odpowiednim wyposażeniem mogą zrobić to w sposób profesjonalny. Doposażenie jednostek w brakujący sprzęt podniesie jakość oraz efektywność niesionej pomocy.