„Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” – słów kilka o bardzo ciekawych spotkaniu w PZSP w Olszance

0

Wiosna to dla rolników, sadowników i ogrodników najbardziej pracowity okres. To czas wysiewu nasion i sadzenia roślin. Do podstawowych obowiązków rolnika podczas wiosennych prac w polu należą: orka, bronowanie, kultywatorowanie, wałowanie gleby, siew i sadzenie. Wiosną często też nawozi się pola, sady i ogrody nawozem sztucznym lub naturalnym. Jednak należy pamiętać, iż środek ochrony roślin, który niszczy owady, bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy oraz chwasty, jest szkodliwy także dla człowieka. Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania na człowieka, a także zwiększyć wiedzę i świadomość na ten temat przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przygotowali bardzo ciekawe lekcje i spotkania skierowane m.in. do uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszance.


Podczas prelekcji prelegentka z KRUS zapoznała dzieci z podstawowymi zasadami przechowywania, użytkowania i zakupu środków chemicznych niezbędnych we współczesnym gospodarstwie rolnym. W trakcie zajęć dzieci dowiedziały, że ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka stanowią środki chemiczne, które znajdują się w gospodarstwie domowym lub rolnym, zwłaszcza jeśli są niewłaściwie przechowywane lub użytkowane. Szczególną uwagę  prowadząca poświęciła omówieniu zagrożeń wypadkowych związanych ze stosowaniem i obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych, w tym przede wszystkim substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego) i rozpuszczalników organicznych, a także substancji szkodliwych powstających w procesie produkcji rolniczej.

Przedstawicielka KRUS wyjaśniła znaczenie piktogramów- symboli graficznych znajdujących się na opakowaniach niebezpiecznych substancji. Uczniowie obejrzeli ciekawy film animowany, przedstawiający w humorystyczny sposób sytuacje niewłaściwego użytkowania przykładowych środków chemicznych. Uczestnicy chętnie brali udział w dyskusjach i quizach przygotowanych w tej tematyce, z zainteresowaniem słuchali o niebezpieczeństwach w trakcie pracy na wsi i sposobach ich zapobiegania. Było to kolejne działanie w ramach realizowanej przez szkołę zintegrowanej polityki poprawiającej bezpieczeństwa dzieci i samoświadomość na ten temat.

 

Tekst opracowała Joanna Sowierszenko
Foto Damian Demski