“Rycerze Floriana” w PSP w Olszance

0

Zawód strażaka zalicza się do zawodów o bardzo wysokim stopniu ryzyka, kojarzony jest zazwyczaj z gaszeniem pożarów, jednak to tylko część zadań, jakie wykonują codziennie strażacy. Do ich pracy zaliczamy także: ratownictwo medyczne, chemiczne, ekologiczne, budowlane, działania w czasie powodzi i innych zdarzeń pogodowych, ewakuację ludności z zagrożonego terenu, likwidację zagrożeń wodnych i drogowych itp. Strażacy muszą wykazywać się szczególną sprawnością fizyczną, przechodzą szereg szkoleń i testów sprawnościowych.


Ich zawód nie jest najłatwiejszy, ale na pewno zasługuje na ogromne uznanie, szacunek i docenienie. Strażacy-ochotnicy to ludzie o wielkich sercach, których pasją jest bezinteresowna pomoc innym. Nierzadko ich działanie ratuje komuś nie tylko dobytek, ale i życie. Muszą wykazywać się niezwykłą odwagą, umiejętnością pracy pod presją czasu, w stresie i zazwyczaj w trudnych, uciążliwych warunkach. Podczas swojej codziennej pracy OSP współpracuje wraz z PSP i innymi organizacjami działającymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Często delegowani są do akcji ratowniczych w sąsiednich gminach. Zazwyczaj odbywa się to w ramach pomocy wzajemnej. Zadania strażaków – ochotników są niemal takie same, co zawodowych. Strażacy często pełnią również funkcję edukacyjną i z ogromną radością przychodzą na spotkania z dziećmi i młodzieżą. Właśnie takie spotkanie odbyło się 5 maja w PSP w Olszance, gdy na zaproszenie czwartoklasistów do szkoły przybyli w pełnym umundurowaniu z profesjonalnym sprzętem strażacy z OSP w Olszance w osobie: p. prezesa Dariusza Zalewskiego, p. wiceprezesa Adama Luma oraz wykwalifikowanego ratownika p. Bartosza Luma. Strażacy w bardzo przystępny sposób, a zarazem fachowy i wyczerpujący przybliżenie dzieciom specyfikę swojego zawodu. Objaśnili uczniom, na czym polega zawód strażaka, mówili o jego plusach i minusach, wyjaśniali tajniki tego trudnego zawodu. Sprawnie odpowiadali na szereg pytań młodych słuchaczy, którzy z prawdziwym zainteresowaniem brali udział w spotkaniu i pokazie. Dużą ciekawość wzbudził m.in. profesjonalny strój, sprzęt ochrony osobistej strażaka, który niejednemu uczniowi, z racji swojej wagi i gabarytów, sprawił nie lada problemy podczas podnoszenie czy przymierzania. Ratownicy przypomnieli dzieciom m.in.: o sposobie prawidłowego alarmowania straży pożarnej o niebezpieczeństwie, o tym, jak pomóc osobie poszkodowanej lub nieprzytomnej, wyjaśnili, co to jest pozycja bezpieczna i jak ją zapewnić rannemu. Przestrzegali przed niebezpieczeństwem zaprószenia ognia. Często podkreślali, że poszkodowanemu może pomóc nawet dziecko, ale najważniejsze to nie wpadać w panikę, lecz zachowując tzw. „zimną krew” przejść do działania i wezwać pomoc. Zademonstrowali na ochotnikach sposoby udzielania pierwszej pomocy, zakładania opatrunku, unieruchomienie złamanej kończyny, zakładanie kołnierza ortopedycznego, zapinanie rannego na noszach (deska ortopedyczna ze stabilizacją i 4 pasami), sposoby komunikacji-łączności itp. Panowie zademonstrowali dzieciom profesjonalny sprzęt ratowniczy, bez którego nie sposób obejść się podczas różnych akcji, specjalne lampy, czujniki, pompy, zawory, wyposażenie torby PSP-R-1 itp. Spotkanie było bardzo ciekawe, pouczające i przeprowadzone w przemiłej atmosferze. Po takiej niecodziennej lekcji wszystkie dzieci zgodnie przyznały, że zawód strażaka choć jest trudny, niebezpieczny i bardzo odpowiedzialny, to zarazem jest fascynujący i pożyteczny, dlatego niejedno z nich w przyszłości bardzo chciałoby pracować w Straży i zostać prawdziwym strażakiem.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance: p. Dariuszowi Zalewskiemu, Adamowi Lumowi, Bartoszowi Lumowi za niezwykłą lekcję, cierpliwość i ogromne zaangażowanie podczas spotkania z dziećmi z PSP w Olszance. Jesteście kochani! Dziękujemy. A z okazji majowego święta wszystkich strażaków składamy w imieniu swoim – uczniów, dyrekcji i pracowników PZSP w Olszance najlepsze życzenia! Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności, a ta trudna służba niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy. Pamiętajcie, że jesteście współczesnym rycerzami – Rycerzami Floriana.

Tekst i foto Joanna Sowierszenko