Jubileusze małżeńskie w Gminie Olszanka

0

W dniu 7 czerwca 2017r. w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli odbyła się uroczystość Jubileuszy małżeńskich . Na zaproszenie władz Gminy Olszanka przybyły pary małżeńskie obchodzące Jubileusz 50-lecia , 60-lecia i 65-lecia zawarcia małżeństwa.


W uroczystości wzięli udział Pani Aneta Rabczewska – Wójt Gminy Olszanka,

Pani Wanda Galant – Przewodnicząca Rady Gminy Olszanka , Pani Ewa Rosińska – Sekretarz Gminy Olszanka , Kierownik USC Barbara Sulima i Zastępca Kier. USC Agnieszka Kadłubowska. Po przywitaniu wszystkich przybyłych gości przez Kierownika USC miało miejsce wystąpienie Pani Anety Rabczewskiej – Wójta Gminy Olszanka . W swoim wystąpieniu Pani Wójt wyraziła słowa najwyższego szacunku i uznania dla Jubilatów Małżeńskich oraz złożyła najserdeczniejsze gratulacje i życzenia . Dostojnym Jubilatom życzenia przekazała również Pani Wanda Galant – Przewodnicząca Rady Gminy w Olszance i Pani Sekretarz Gminy Olszanka – Ewa Rosińska.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie parom małżeńskim obchodzącym jubileusz Złotych Godów .

Odznaczenia przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej .

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę i szczególne wyróżnienie dla małżeństw , które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia wręczyła Pani Aneta Rabczewska – Wójt Gminy Olszanka .

Odznaczone pary małżeńskie :

50 lecie Małżeństwa – Złote Gody :

Maria i Adam Masłowscy Olszanka

Maria i Jerzy Pusz Gierszowice

Krystyna i Stefan Sulima Olszanka

Maria i Józef Ziobro Jankowice Wielkie

Jubilaci 60 lecia Małżeństwa – Diamentowe Gody :
Stanisława i Tadeusz Gac Jankowice Wielkie

Józefa i Czesław Gielczowscy Jankowice Wielkie

Helena i Bronisław Kopij Michałów

Stanisława i Stefan Pawłowscy Krzyżowice

Zofia i Jan Stojanowscy Michałów

Lidia i Roman Strągowscy Olszanka

Romana i Tadeusz Szypowscy Jankowice Wielkie

Krystyna i Antoni Witkowscy Krzyżowice

Irena i Władysław Władyka Krzyżowice

Jubilaci 65 lecia Małżeństwa
Zofia i Gabriel Barć Jankowice Wielkie

Katarzyna i Jan Markowscy Olszanka

Helena i ś.p. Józef Rosińscy Pogorzela

Helena i Stanisław Silarscy Czeska Wieś

Bernadeta i Stefan Witkowscy Przylesie

Pary małżeńskie otrzymały pamiątkowe dyplomy, upominki i kwiaty . W części artystycznej specjalnie na tą okoliczność wystąpiła Aleksandra Szyszka z Obórek laureatka wielu konkursów i festiwali. Przy poczęstunku jubilaci spędzili czas na refleksji i wspomnieniach. Dostojnym Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności , dobrego zdrowia i następnych rocznic.