Tradycyjne spotkanie Wspólnot Jakubowych w Sanktuarium w Małujowicach.

0

Tradycją już się stało, że po świętach Wspólnoty Jakubowe spotykają się w Sanktuarium w Małujowicach. Tegoroczne spotkanie odbyło się 27 grudnia.


Ksiądz Tomasz Gospodarek – kapelan dróg jakubowych i ks. Tomasz Sałowski – kustosz Sanktuarium Św. Jakuba w Małujowicach odprawili msze święte przy aktywnym uczestnictwie w liturgii ludu świeckiego. Ksiądz Gospodarek w kazaniu zachęcał do tradycji pielgrzymowania i czerpania radości  ze spotkania świętego Jakuba na pielgrzymkowym szlaku, czy to w Polsce czy w Hiszpanii. Po eucharystii , w nowej,  pięknej scenerii szopki, w prezbiterium- ołtarzu można było napić się wina jak karze tradycja w święto patronalne Św. Jana.

Następnie pielgrzymi ze Wspólnot Jakubowych różnych diecezji udali się do świetlicy wiejskiej w Gać na wspólne kolędowanie i spotkanie opłatkowe przy powigilijnym stole. Gościnni parafianie zadbali wraz z przybyszami o sytość potraw i atmosferę wspólnoty dzieląc się doświadczeniami z dróg pielgrzymich szlakami Świętego Jakuba.

                                                                                                                Andrzej Sowa