Prace nad książką o Szkole Rolniczej w Żłobiźnie zakończone!

0

Niektórzy mają piękne krajobrazy lub doskonałą infrastrukturę i na tym budują swoją historię i swoją przyszłość. Choć w Żłobiźnie z pewnością można byłoby znaleźć i piękne krajobrazy i doskonałą infrastrukturę, to już teraz miejscowość ma zupełnie nowy nośnik pamięci. Takim z pewnością jest nowo powstała książka, pt. „Historia Szkoły Rolniczej w Żłobiźnie. Losy absolwentów i ich wpływ na rozwój regionu”.


Prace nad książką trwały dość długo, ale nareszcie dobiegły końca. Przez ponad rok, pomysłodawcy inicjatywy ze Stowarzyszenia Rozwoju, Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki” zbierali materiał, nagrywali wywiady i grupowali informacje tak, by ostatecznie wydać książkę o nieistniejącej już szkole rolniczej w Żłobiźnie. A było o czym i o kim pisać, bowiem wśród absolwentów „Rolnika” jest wiele osobowości i ludzi piastujących ważne stanowiska.

– Są to m.in. dr nauk medycznych Kazimierz Łukawiecki, artysta rzeźbiarz, prof. dr. hab. Krzysztof Rozpondek z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, prof. dr. hab. Adam Roman z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. (…) Są nauczyciele, dziennikarze i pisarze, poloniści, historycy, ekonomiści, mundurowi, specjaliści od zarządzana i prywatni przedsiębiorcy – mówiła rok temu w trakcie prac przygotowawczych do wydania książki Anna Dudek ze stowarzyszenia „Wilijki”.

To między innymi z udziałem absolwentów powstała publikacja o szkole. Wydawnictwo jest zbiorem osobistych opowiadań nauczycieli, pracowników administracji, ale przede wszystkim właśnie absolwentów. Historie jakie zapamiętali z czasów nauki, jak wyglądały ówczesne realia: sama Żłobizna oraz sąsiadujące miejscowości, z których pochodzili uczniowie, otoczenie społeczno – polityczne (historia szkoły osadzona jest pomiędzy latami 50-tymi XX wieku a 2013r.) oraz otoczenie kulturowo-przyrodnicze.

Jak wspomniano we wstępie, prace nad publikacją dobiegły końca. Co za tym idzie, już w niedzielę 10. czerwca w Żłobiźnie odbędzie się uroczystość związana z wydaniem książki. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 15:30 od odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku byłej Szkoły Rolniczej w Żłobiźnie (ul. Jaśminowa 1). Następnie goście i uczestnicy imprezy przejdą na teren przy kompleksie sportowym Orlik w Żłobiźnie ul. Brzeska (kier. Krzyżowice), gdzie na godz. 16:00 zaplanowano rozpoczęcie, przywitanie gości oraz przekazanie informacji o projekcie wydania książki. Kolejnym punktem programu będzie Program artystyczny GBP w Skarbimierzu (godz. 16:30). Na godzinę 17:00 zaplanowano zaś wystąpienia gości.

W czasie uroczystości książka rozdawana będzie bezpłatnie. Dodatkowo Stowarzyszenie „Wilijki” zapewni bezpłatny poczęstunek, tj.: kawę, herbatę, wodę, soki i ciastka. Książka będzie wydana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.