„Odra 2017” – Strażacy sprawdzają gotowość w działaniach przeciwpowodziowych

0

Kilkanaście zastępów straży pożarnej z powiatów brzeskiego i nyskiego, w tym jednostki OSP, policja i straż miejska, sprawdzały dziś (17.10) gotowość na wypadek zagrożenia powodziowego. „Odra 2017” to pierwsze tego typu ćwiczenia na inwestycji hydrotechnicznej w Brzegu, której zadaniem jest ochrona ulicy Oławskiej i Ratajów przed wielką wodą.


– Założenie ćwiczeń polega na sprawieniu systemu zapór mobilnych wobec prognozowanych wezbrań na rzece i podwyższonego stanu wody w Odrze. W działaniach bierze udział około 90 strażaków z powiatu brzeskiego i nyskiego (IV kompania gaśnicza „NYSA”) – mówi kpt. Jacek Nowakowski z Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

– Koordynujemy również działania wszystkich służb. Integralną część tego systemu bezpieczeństwa stanowi przepust drogowy na końcu ulicy Oławskiej. Policja zamknęła ruch drogowy na tej ulicy, bowiem te zapory są sprawiane nie tylko na nadbrzeżu Odry, ale także na wspomnianym przepuście drogowy – dodaje oficer prasowy KP PSP w Brzegu.

Oprócz sposobu „uzbrajania” murów oporowych ratownicy zapoznali się również z kwestiami logistycznymi, ponieważ aluminiowe elementy (tzw. szandory) nie są magazynowane w obiektach straży pożarnej.

Dodajmy, że zgromadzone podczas działań informacje pozwolą na ustalenie czasu, jaki potrzebny będzie na sprawne ustawienie wszystkich zapór w sytuacji realnego zagrożenia. Ćwiczenia na inwestycji hydrotechnicznej w Brzegu będą odbywały się cyklicznie.