Ty też możesz zostać policjantem. Zobacz jak wygląda procedura wstąpienia w szeregi tej formacji

0
fot. KPP w Brzegu

Policjant, to zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian. Co trzeba zrobić, aby służyć w Policji? Jaka jest procedura i kto ma szansę na służbę w Policji? Odpowiedzi na te pytania poznasz w tym materiale.


– Każdy, kto chciałby wstąpić do Policji musi być obywatelem Polski, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Kandydat musi posiadać co najmniej  średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej – mówi o podstawowych wymogach formalnych sierż. sztab. Patrycja Kaszuba z brzeskiej komendy.

– Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do Komendy Powiatowej Policji w Brzegu przy ul. Robotniczej 10. W Zespole Kadr i Szkolenia dowiedzą się bezpośrednio, jak wygląda procedura wstąpienia w szeregi Policji. Sama rekrutacja odbywa się w jednostce nadrzędnej czyli w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu – tłumaczy oficer prasowy KPP w Brzegu.

Co należy zrobić na samym początku? Krok pierwszy, to złożyć wszystkie dokumenty niezbędne do przyjęcia, ponieważ z tą chwilą rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. Jednak jeszcze przed ich złożeniem kandydat lub kandydatka powinni dokładnie zapoznać się z ogłoszeniami o doborze do Policji. Niezbędne informacje, wzory dokumentów są umieszczone na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu (www.opolska.policja.gov.pl) i Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

W kolejnym etapie kandydaci muszą wykazać się wiedzą z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego – test z wiedzy obejmuje 40 pytań. Następnie każdy musi pokonać sprawnościowy tor przeszkód w odpowiednim czasie. Taki test sprawności fizycznej obejmuje szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość kandydatów. Kolejne etapy, to test psychologiczny tzw. MultiSelect, który bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata. Na samym końcu komisja lekarska ocenia zdolność fizyczną i psychiczną do służby.