Dodatkowe patrole policji w powiecie brzeskim

0

4 kwietnia br., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu zostało podpisane porozumienie w sprawie ponadnormatywnych patroli policji. Na dodatkowe służby w powiecie przeznaczono 10 000 złotych.


– Porozumienie zostało podpisane między Komendantem Powiatowym Policji w Brzegu insp. Zbigniewem Dychusem, a Starostą Powiatu Brzeskiego Panem Maciejem Stefańskim. W czasie ponadnormatywnym policjanci będę pełnili służby w miejscach najbardziej zagrożonych przestępstwami i wykroczeniami, szczególnie uciążliwymi dla mieszkańców. Policjanci będą również zabezpieczać imprezy plenerowe organizowane regionie – mówi sierż. sztab. Patrycja Kaszuba, oficer prasowy KPP w Brzegu.

Przypomnijmy, że na przełomie lutego i marca Komenda Powiatowa Policji w Brzegu otrzymała wsparcie finansowe z Gminy Grodków (10 000 zł), Gminy Skarbimierz (28 000 zł) oraz Gminy Brzeg (15 000 zł).