Sztuka pisania. Od średniowiecznych manuskryptów do współczesnych rękopisów

0

Dnia 10 marca w Muzeum odbyły się warsztaty biblioteczne pt.”Sztuka pisania. Od średniowiecznych manuskryptów do współczesnych rękopisów”, które towarzyszyły XIII Festiwalowi Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej. W ramach prowadzonych przez kustosz Małgorzatę Młynarską zajęć, harcerze mogli zobaczyć najstarsze źródła pisane. Jednocześnie zorganizowany został konkurs, w ramach którego na papierze czerpanym przy użyciu gęsiego pióra zuchy i harcerze tworzyli inicjały swoich drużyn. Nagrody dla zwycięzców ufundowane zostały przez Starostę Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego.