VII Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Ziemi Wołyńskiej

0

W dniach 16 – 17 września br. (sobota -niedziela) po raz kolejny spotkają się na Dolnym Śląsku rozrzuceni po całej Europie byli mieszkańców Kresów Wschodnich i ich przyjaciele. 


W Świątnikach k. Sobótki odbędzie się już  VII Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich. Tegoroczne spotkanie poświęcone Nauczycielom na Kresach Wschodnich pod Honorowym Patronatem abp metropolity wrocławskiego ks. Józefa Kupnego oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka.

Organizatorami są; Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej, Środowisko Wrocławskie 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz parafia św. Józefa Oblubieńca w Nasławicach. Więcej na stronie www.kresowiuanie.info

Odbywające się od siedmiu lat spotkania w podślężańskiej wsi Świątniki przy Cudownym Obrazie NMP Bolesnej z Niewirkowa na Wołyniu są wydarzeniem obejmującym nie tylko region dolnośląski. Przybywają na nie Narody Kresów na czele z Ukraińcami i Czechami, Niemcami i Olendrami, Ormianami i Żydami. Elementem towarzyszącym są zawsze konferencje popularnonaukowe, wystawy i uroczyste msze święte z oprawą Wojska Polskiego oraz z udziałem polskiego episkopatu i duchowieństwa z Kresów Wschodnich.

W poprzednich latach upamiętniliśmy m.in. żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Żołnierzy Cichociemnych na Kresach, 27 Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej, Narody Kresów.

W sposób szczególny każdego roku pamiętamy o Ofiarach Ludobójstwa na Kresach Wschodnich.

W tym roku organizatorzy chcą oddać hołd cichym bohaterom w ciężkiej pracy na Kresach – nauczycielom. Wielu z nich w momencie wybuchu II wojny dało świadectwo ofiary własnego życia i dziś niewielu już pamięta, że do 1939 roku to oni tworzyli w ciężkiej codziennej pracy etos kultury Kresów nad Dniestrem i Zbruczem, Horyniem i Słuczą , Prypecią i Wilią.
To oni przez swoją pracę zatrzymali rusyfikację wschodnich ziem Rzeczpospolitej i stworzyli fenomen pokolenia Kolumbów. Szacunkowo można przyjąć, że w wyniku różnych form działań śmierć poniosło kilka tysięcy polskich nauczycieli oraz co najmniej dwukrotnie więcej członków ich rodzin.
Tysiące trafiły na Syberię, do lasu katyńskiego i szlaki Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie a ich groby rozrzucone są po całym świecie.

Pragniemy, aby w trakcie uroczystości odbyły się: konferencja popularnonaukowa pt. „Nauczyciel na Kresach” z udziałem dzisiejszych nauczycieli pracujących za naszą wschodnią granicą, wystawa pt. „Nauczyciel na Kresach wschodnich 1918-1939” p, uroczysta msza św. w intencji Ofiar i ich rodzin, apel wojskowy z udziałem Wojska Polskiego oraz orkiestry.

Odsłonięty zostanie także Pomnik Pamięci, w którym znajdzie się ziemia z mogił zamordowanych nauczycieli w Katyniu, Monte Cassino, na Wołyniu i dalekiej Syberii.

Zapraszamy do udziału
Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej Informacji udziela: rzecznik Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej
Jerzy Rudnicki 696-188-979
email: kresowianie@o2.pl

 

 

Plan spotkania w Świątnikach

VII Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich –  „Nauczycielom na Kresach Wschodnich”.

Sobota 16 września 2017r.

10.30  Otwarcie VII Międzynarodowego Spotkania Miłośników Ziemi

Wołyńskiej i Kresów Wschodnich.

10.45  Program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w

Świątnikach.

11.15  Występ zespołu Leśne Echo z Lubszy województwo opolskie.

11.40  Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

12.00  Msza Święta w intencji nauczycieli i działaczy oświatowych z Kresów

Wschodnich zamordowanych przez Niemców, Sowietów i OUN UPA

w latach 1939-1945, którą odprawi metropolita wrocławski abp Józef

Kupny w asyście księży z całej Europy.

13.30  Poświęcenie i odsłonięcie Pomnika Czynu Nauczycielstwa Polskiego na

Kresach Wschodnich 1918-1945.

13.45  Apel Pamięci Nauczycieli Polskich na Kresach wschodnich 1918-1945.

Salwa honorowa.

14.00  Złożenie kwiatów i wieńców pod Pomnikiem Czynu Nauczycielstwa

Polskiego na Kresach Wschodnich 1918-1945.

14.30  Przerwa obiadowa.

15.00   Biesiada kresowa. Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Porębiok”

gminy Oława.

15.30  Otwarcie wystaw: „Nauczyciele w Służbie Niepodległej”,

„Szkoła na Kresach Wschodnich”,

„Siedem lat przed Matką Bożą Bolesną”.

 „Spotkania Kresowian w Świątnikach”.

15.35   Recital Małgorzaty Kalińskiej z Lewina Brzeskiego woj. opolskie.

15.45   Konferencja popularnonaukowa pt. Szkoła na Kresach.

16.00   Biesiada kresowa – występ zespołu wokalnego „Leśne Echo” z Lubszy.

16.30   Recital Aleksandry Szyszki z Obórek gm. Olszanka woj. opolskie.

17.00   Biesiada kresowa – występ zespołu wokalnego „Leśne Echo” z Lubszy.

18.00   Zabawa taneczna.

 

Organizatorem wyjazdu z Brzegu i Oławy do Świątnik jest Pan Eugeniusz Szewczuk. Obowiązują zapisy na wyjazd – tel. kontaktowy 607 565 427.