Spotkanie śląsko-kresowe w Tarnowcu

0

Druga część spotkania z projektu „Ślązacy a Kresowiacy” ponownie zasymilowała mieszkańców oddalonych od siebie o 11 km. Wykład wygłosił profesor Stanisław Sławomir Nicieja.


Popielowianie dość licznie wybrali się do Tarnowca (gm.Lubsza), aby poznać ich kresową historię. Oprócz pełnego autobusu, goście przybyli także na rowerach – grupa Wandrusie.

Spotkanie rozpoczęło się na tamtejszym cmentarzu, gdzie dawny sołtys Ryszard Gawroniuk opowiedział o historii tego miejsca. Tarnowiczanie zadbali o teren cmentarny i o znajdujące się tam nagrobki przodków z Kresów. Upamiętniono ich przesiedlenie w postaci torów oraz dzwonu i znajdującej się w urnie ziemi.

Kontynuacją było spotkanie w świetlicy wiejskiej. Swoimi opowieściami o kresach wschodnich podzielił się wieloletni rektor Uniwersytetu Opolskiego, Stanisław Sławomir Nicieja. Często nawiązywał do swoich książek.

Tarnowiczanki upichciły swoje regionalne potrawy np.: barszcz ukraiński, hryczaki, naczynkę, świeżonkę, pałanycie czy pierogi ruskie z podsmażaną śmietaną. Tych ostatnich przygotowano ponad 1000, a do ich produkcji zużyto 10 kg. mąki.

Gości zabawiały zespół Bożenki, pieśniarz Henryk Derega, wokalista Michał Frankiewicz, Sławomir Wąsik oraz lokalny kabaret „Od przypadku do przypadku”, który występuje tylko raz do roku w dzień kobiet. Mężowie swoim kobietom zapewniają dobry humor.

Tarnowiec jest niewielką miejscowością liczącą niespełna 400 osób. Wioska jest bardzo zintegrowana a ludność chętnie angażuje się w imprezy, które łączą kultury.

Inicjatywa połączyła tak różne od siebie kultury i historie. Niejednokrotnie odżyły stare znajomości, a jeszcze częściej zrodziły się nowe. Mieszkańcy obu wsi zapowiedzieli, że chcą spotykać się cyklicznie.

Spotkanie było drugą i ostatnią częścią projektu zrealizowanego przy współpracy z opolskim Eduko 2017 Edukacja Kulturowa Opolszczyzny. Dofinansowanie pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu i Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.