XXVIII Konkurs Recytatorski Poezji Lwowskiej i Kresowej za nami

0

W Klubie 1 Pułku Saperów już po raz 28 spotkali się młodzi recytatorzy z całego powiatu brzeskiego. Poezja lwowska i kresowa jest poezją trudną, nie tylko z powodu swoistego języka lwowskiego, czyli tzw. bałaku, ale także dlatego, że już coraz mniej jest wśród nas tych, którzy we Lwowie się urodzili, mieszkali, dorastali.


Dwie panie z Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, pani prezes Alicja Zbyryt i pani Alicja Heflich są rodowitymi lwowiankami i od wielu lat organizują Konkurs Recytatorski Poezji Lwowskiej i Kresowej im. Mariana Hemara przy wsparciu Klubu 1 Pułku Saperów, a także Starostwa Powiatu Brzeskiego.

Ogromnie budujące jest to, że dzieci i młodzież nadal chcą mówić lwowskie teksty, że folklor i koloryt tego języka ich bawi, że czerpią z tego radość i nie zniechęcają się niepowodzeniami lub potknięciami językowymi.

Tegoroczni uczestnicy konkursu to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Rada Artystyczna XXVIII Konkursu Recytatorskiego Poezji Lwowskiej i Kresowej im. Mariana Hemara zdecydowała przyznać następujące nagrody:

W KATEGORII I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS 1 – 3:
Miejsce I dla Gabrieli Zborowskiej z PSP nr 1 w Brzegu oraz Emilii Feruś z PSP nr 8 w Brzegu
Miejsce II dla Katarzyny Litwińczuk z PSP w Lewinie Brzeskim, Hanny Dancewicz z PSP nr 6 w Brzegu oraz Tosi Rycek z PSP w Kopicach
Miejsce III dla Patrycji Nowak z PSP w Lewinie Brzeskim oraz Mateusza Malinowskiego z PSP nr 6 w Brzegu

W KATEGORII II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS 4 – 6:
Miejsce I dla Oliwii Czajkowskiej z PSP nr 8 w Brzegu
Miejsce II dla Natalii Meketiuk z PSP nr 3 w Brzegu, Malwiny Linkowskiej z PSP nr 1 w Brzegu oraz Małgorzaty Bujak z PSP w Kopicach
Miejsce III dla Zofii Bąk z PSP nr 1 w Brzegu, Oliwii Kopeckiej z PSP nr 8 w Brzegu oraz Marysi Pejs z PSP w Kopicach.

W KATEGORII III KLAS 7 i SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH:
Miejsce I dla Julii Karlikowskiej z PG nr 4 (PSP nr 8) w Brzegu
Miejsce II dla Wiktorii Walczak z PG nr 1 w Brzegu oraz Ewy Zając z PG nr 2 (PSP nr 6) w Brzegu Miejsce III dla Marcina Pachurki z PG nr 3 w Brzegu (PSP nr 1) oraz Wiktorii Majeckiej z PG nr 4 (PSP nr 8) w Brzegu

W KATEGORII IV SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Miejsce I dla Marty Panek z I LO w Brzegu oraz Grzegorza Godzika z ZSZ nr 1 w Brzegu.