Polskim dzieciom na Ukrainie

0

Zarząd Koła Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej w Brzegu dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli, wszystkim darczyńcom, rodzicom dzieci, które w latach ubiegłych przystąpiły do Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej za przekazane stroje komunijne dla chłopców i dziewcząt. Dary pochodzą ze wszystkich brzeskich parafii oraz parafii św. Bartłomieja Apostoła w Szydłowicach (dekanat Brzeg – Północ).


Zebrane dobra zostały przekazane dzieciom z polskich parafii katolickich na Ukrainie w rejonie Korca na Wołyniu ( parafia pw. św. Antoniego w diecezji łuckiej – ks. Waldemar Szlachta), w Winnicy na wschodnim Podolu (parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Winnicy i parafia pw. św. Wojciecha w Gwardijsku (dawniej Felsztyn) w diecezji kamieniecko – podolskiej, ks. Jarosław Gąsiorek, w rejonie Berdyczowa (parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bykówce diecezja kijowsko – żytomierska, ks. Jerzy Skwierczyński oraz siostrom zakonnym w Jazłowcu na Podolu ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, które poza opieką nad sanktuarium Bł. Marceliny Darowskiej i prowadzeniem Domu Rekolekcyjnego w Jazłowcu, pomagają w oddalonej o 18 kilometrów parafii w Trybuchowcach, gdzie ich troską jest katecheza dzieci i młodzieży oraz wystrój i oprawa liturgiczna tamtejszego kościoła.

Oprócz zebranych strojów pierwszokomunijnych, wymienionym parafiom przekazano także kartony z odzieżą używaną ofiarowane przez brzeskich parafian oraz kilka kartonów różnego rodzaju zabawek przekazane przez ZG Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu.

Szczególny dar to stroje liturgiczne (ornaty, alby, bielizna liturgiczna) ofiarowane przez proboszczy brzeskich parafii: ks. Zdzisława Pyszkę, ks. Bolesława Robaczka, ks. Marcina Czerepaka. Na apel proboszcza parafii w Winnicy ks. Jarosława Gąsiorka, ks. dziekan Stanisław Bijak, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Oławie, przekazał dla tamtejszej parafii nowy ornat z wizerunkiem Pana Jezusa Miłosiernego.

Potrzeby dzieci i polskich parafii za wschodnią granicą są ogromne. Na podobne dary czekają parafianie w innych miejscach na Wołyniu, Podolu i okolicach Lwowa. Po trzech latach od wybuchu konfliktu, na wschodzie kraju niezbędna jest m.in. pomoc medyczna, żywnościowa, wodno-sanitarna.
Milion dzieci na Ukrainie wymaga natychmiastowej pomocy humanitarnej – alarmuje UNICEF. W najtrudniejszej sytuacji są dzieci w odległości 15 kilometrów po obu stronach linii frontu.
Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej Koło TMKK w Brzegu, jako organizacja pożytku publicznego, apeluje do szeroko rozumianej społeczności, darczyńców, którzy mogą wspomóc nasze działania skierowane na Ukrainę. Dary można w dalszym ciągu przekazywać do kancelarii parafialnych w Brzegu w godzinach ich otwarcia.

Przewodniczący Koła TMKK w Brzegu
Eugeniusz Szewczuk

Zdjęcia: Eugeniusz Szewczuk