Zmodyfikowany model kształcenia

0

Młodzież klas mundurowych w II LO Brzegu od roku szkolnego 2017 – 2018 została objęta programem nauczania przedmiotu Edukacja wojskowa. Co tydzień uczniowie spotykają się na zajęciach teoretycznych, a raz w miesiącu mają zajęcia praktyczne na poligonie. Tam też zdobywają cenną wiedzę pod kierunkiem żołnierzy z 1. Brzeskiego Pułku Saperów.


Pierwsze zajęcia z zakresu teorii, związane były z uregulowaniami prawnymi służby wojskowej zawodowej i terytorialnej, a poprowadził je oficer Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu pan mjr Krzysztof Zalewski. Wykłady związane z charakterystyką broni masowego rażenia, profilaktyką pożarową, szkoleniem strzeleckim, regulaminy wojskowe i szkolenie medyczne poprowadzi zaś pani Małgorzata Baranowska. Natomiast wszystkie zajęcia praktyczne przez cały cykl szkolenia będą się odbywały na terenie Jednostki Wojskowej.

Na pierwszym szkoleniu w terenie (26.09.2017) młodzież uczyła się posługiwać środkami ochrony przed skażeniami. Uczestnicy mieli też musztrę i wychowanie fizyczne. Na wszystkich etapach edukacyjnych uczniowie będą oceniani według kryteriów wojskowych.

Przedmiot Edukacja wojskowa jest nowatorskim rozwiązaniem programowym, organizacyjnym i metodycznym, poszerzającym ofertę edukacyjną uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie zainteresowanych zawodową służbą wojskową, terytorialną służbą wojskową i zasileniem zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.

Małgorzata Baranowska